Invitation til workshop

Datadrevet palliativ indsats i kommunerne Invitation til workshop

 

Kræftens Bekæmpelse, REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) og Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) er gået sammen om at afholde en workshop med titlen ’Datadrevet palliativ indsats i kommunerne’, der sætter fokus på kvalitetsudvikling af palliativ indsats i kommunerne (hjemmeplejen, praktiserende læger etc.).

 

Vi vil derfor gerne invitere kommuner, praktiserende læger, patientforeninger m.fl. til Workshop d. 16/1-2020 kl. 10-15

 

Workshoppen finder sted hos Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Lokale 5.1.C

Vi sørger for forplejning og dækning af transportudgifter i forbindelse med mødet.

 

Deltagelse på workshoppen er gratis. 

 

Formålet med workshoppen er at blive klogere på erfaringer og ønsker til fokusområder for kvalitetsudvikling i den basale indsats, og se på muligheder for konkrete samarbejdsprojekter deltagerne imellem.

 

På workshoppen vil vi bl.a. drøfte:

 

  • Palliativ indsats i kommuner og almen praksis
  • Erfaringer fra satspuljeprojekt ”En værdig død - modelkommuneprojekt”
  • Hvilken viden om palliative indsatser og hvilke data findes der allerede i kommuner/ almen praksis?
  • Hvilken viden om palliative indsatser og data kunne kommuner/patientforeninger/almen praksis ønske sig?
  • Erfaringer og ideer fra det det specialiserede niveau

 

Tilmeld dig her

 

Sidste frist for tilmelding til workshoppen er mandag den 5. januar 2020

 

Vi ser frem til en spændende og udbytterig dag sammen med jer. Se programmet HER

 

Med venlig hilsen

 

Kræftens Bekæmpelse, DMCG PAL og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

 

Kontaktpersoner:

Mathilde Adsersen, cand.scient.san.publ., ph.d., projektleder mathilde.adsersen@regionh.dk tlf. 38635131

Marlène Spielmann, projektleder, specialkonsulent, Kræftens Bekæmpelse marspi@cancer.dk tlf.35257985

Kræftens Bekæmpelse - Strandboulevarden 49 - 2100 - København Ø - 35257481 - evadp@cancer.dk