Temadag om FNs verdensmål

 

FN’s verdensmål - fra politisk idé til global forandring 

 

Mange kender de 17 verdensmål, men hvilke centrale områder kom ikke med på listen og hvorfor?

 

På temadagen belyses udviklingen fra Brundtland-rapporten i 1987 til vedtagelsen af verdensmålene i 2015 i regi af FN som mellemstatslig organisation. Vedtagelsen af verdensmålene er noget af en landvinding for FN – en organisation, der er blevet kaldt en tandløs snakkeklub uden reel indflydelse.

 

Verdensmålene bliver også udsat for kritik: Er de overhovedet realistiske? Kan fattigdom virkelig være udryddet i 2030? Ydermere kan man spørge, om der er relevante problematikker, som ikke er med i målene? Hvad er i så fald konsekvensen heraf?

 

 

Lektor Kristine Kjærsgaard belyser i sit oplæg den kritik, der har været af verdensmålene og fokuserer på, om der er problematikker, som Verdensmålene ikke adresserer - og vi stiller skarpt på, hvilken status menneskerettigheder og demokrati har i Verdensmålene. 

 

Lektor Peter Viggo Jakobsen analyserer FN og verdensmålene ud fra 3 centrale perspektiver inden for international politik: Realisme, liberalisme og konstruktivisme. Verdensorganisationen og målene analyseres med udgangspunkt i de tre perspektiver og Peter Viggo Jakobsen giver sit bud på, hvordan teorierne bedst anvendes til konkrete analyser.

 

Professor Søren Askegaard vil i oplægget "FN’s verdensmål - fra verdensmål til selvmål" adressere verdensmålene ud fra et sæt af globale principper for uddannelse i det 21. århundrede, som de er formuleret af den franske sociolog Edgar Morin i regi af UNICEF. Med udgangspunkt i verdensmål 4 (kvalitet i uddannelse) og principper for uddannelse kvalificeres verdensmålene som en slags "FN’s ethos" og vi vil diskutere, om forbrugerkulturen som en global ideologi spænder ben for klimaindsatsen og mindsket ulighed i verden.

  

Målgruppe: Undervisere i samfundsfag og/eller historie.

 

Sted og dato: SDU, Campusvej 55 i Odense, 25. november 2020 i lokale O97. 

 

 

 

 

 

SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65501856 - lund@sdu.dk