Webinar Temadag om FNs verdensmål

FN’s verdensmål - fra politisk idé til global forandring
 
Mange kender de 17 verdensmål, især dem med klimaet, men hvilke centrale områder kom ikke med på listen og hvorfor?
 
På temadagen belyses udviklingen fra Brundtland-rapporten i 1987 til vedtagelsen af verdensmålene i 2015 i regi af FN som mellemstatslig organisation. Vedtagelsen af verdensmålene er noget af en landvinding for FN – en organisation, der er blevet kaldt en tandløs snakkeklub uden reel indflydelse.
 
Verdensmålene bliver også udsat for kritik: Er de overhovedet realistiske? Kan fattigdom virkelig være udryddet i 2030? Ydermere kan man spørge, om der er relevante problematikker, som ikke er med i målene? Hvad er i så fald konsekvensen heraf?
 
Prorektor, professor Sebastian Mernild ser på FN’s 17 verdensmål og især indsatsen for klimaet, behovet for en grøn omstilling og de politiske tiltag. Covid19 har vist, at politikere kan træffe vidtgående og hurtige beslutninger, men hvordan ser det ud med den politiske klimamålsætning og klimahandlingsplan?
 
Lektor Kristine Kjærsgaard belyser i sit oplæg den kritik, der har været af verdensmålene og fokuserer på, om der er problematikker, som Verdensmålene ikke adresserer - og vi stiller skarpt på, hvilken status menneskerettigheder og demokrati har i Verdensmålene.
 
Lektor Peter Viggo Jakobsen analyserer FN og verdensmålene ud fra 3 centrale perspektiver inden for international politik: Realisme, liberalisme og konstruktivisme. Verdensorganisationen og målene analyseres med udgangspunkt i de tre perspektiver og Peter Viggo Jakobsen giver sit bud på, hvordan teorierne bedst anvendes til konkrete analyser.
 
Professor Søren Askegaard vil i oplægget "FN’s verdensmål - fra verdensmål til selvmål" adressere verdensmålene ud fra et sæt af globale principper for uddannelse i det 21. århundrede, som de er formuleret af den franske sociolog Edgar Morin i regi af UNICEF. Med udgangspunkt i verdensmål 4 (kvalitet i uddannelse) og principper for uddannelse kvalificeres verdensmålene som en slags "FN’s ethos" og vi vil diskutere, om forbrugerkulturen som en global ideologi spænder ben for klimaindsatsen og mindsket ulighed i verden.
 
Målgruppe: Undervisere i samfundsfag og/eller historie.
 
Dato: 25. november fra 9.30-16.00 – OBS webinar

 

SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65501856 - lund@sdu.dk