Unge med borderline

Borderline (eller emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type) er en af de mest udbredte personlighedsforstyrrelser og viser sig typisk i de unge år.

 

Unge med borderline kæmper ofte med en ustabil selvopfattelse og har svært ved at forholde sig til både egne og andres følelser. Det kan virke umuligt at give slip på impulsive og voldsomme, ukontrollerede følelser, og de kan fylde så meget, at alt andet bliver farvet af det. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at unge med borderline lettere end andre havner i konflikter med omgivelserne, som kan have svært ved at forstå den unges voldsomme reaktioner.

 

Det kan gøre en positiv forskel, at den unges følelser bliver rummet, og at den unge bliver støttet i at få bedre indsigt i og styring af egne reaktionsmønstre for derved at styrke sin egen recovery-proces. Til arrangementet kan du få et indblik i, hvad borderline er, og hvordan man kan få hjælp. Du får også gode råd til, hvad man selv kan gøre, og hvordan man som pårørende bedst kan være en støtte. Du kan også høre en personlig beretning om det at være ung med borderline.

 

PROGRAM

”Mit liv med borderline” v. Sarah Patricia Rømer, ambassadør i EN AF OS

”Unge med Borderline” v. psykolog Signe Hagelskjær fra B&U

 

TID

Tirsdag den 28. januar 2020

kl. 19-21.30

 

STED

Stevns Bibliotekerne

Kirketorvet 2

4660 Store Heddige

 

ARRANGØRER

Stevns Bibliotekerne og PsykInfo

Region Sjælland - Alléen 15 - 4180 - Sorø - 21516163 - psykinfo@regionsjaelland.dk