Undgå omsorgstræthed i din praksis

Hvordan kan man som læge - og menneske - undgå at blive enten for tyndhudet eller for tykhudet og hverken havne i følelsesmæssig udmattelse eller tankemæssig kynisme?

 

Den praktiserende læge har en række opgaver, der stiller særligt følelsesmæssige krav. Det kan være forbundet med risiko for at udvikle stress, udbrændthed, medfølelsestræthed eller sekundær traumatisering.

 

Kurset lægger vægt på, at lægen skal

  • lære at passe på sit eget mentale helbred for til stadighed at kunne tilbyde kvalitet i behandlingen og god patientsikkerhed. Både tyndhudede og tykhudede læger risikerer at overse vigtige forhold og symptomer ved patienten, de ansatte eller hos sig selv 

Desuden skal lægen kunne

  • spotte de patienter, der pga. stort følelsesmæssigt pres har udviklet, eller er i risiko for at udvikle, en arbejdsrelateret psykisk lidelse og endelig har lægen ansvaret for egne ansattes psykiske arbejdsmiljø.

Disse tre vigtige opgaver – med hovedvægt på lægens egen mentale sundhed - kompliceres ofte af, at lægen langsomt har vænnet sig til den følelsesmæssige slitage og heraf følgende mentale slagside, og derfor ikke selv har øje for situationen før de kompenserende strategier bryder sammen, symptomerne bliver for mange og man må sygemeldes i kortere eller længere tid.

  

Kursets giver dels deltagerne en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om udbrændthed, medfølelsestræthed og sekundær traumatisering) samt guidelines til at kunne identificere og diagnosticere disse tilstande.

 

Der vil være

  1. konkrete forslag til intervention og behandlingsplaner
  2. samt katalog med forebyggende foranstaltninger i forhold til ansatte, kollegers og eget arbejdsliv

 

Undervisere

 

Kursusleder

Lene Agersnap, alment praktiserende læge

 

Tid & sted
3. - 4. februar 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist
15. november 2019

 

 

*Rikke Høgsted har siden sin afgang fra Kbhn.Universitet i 1998 været ansat som konsulent i Dansk Røde Kors, rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, militærpsykolog i Falck Healthcare og udviklingschef i Region Hovedstadens Psykiatri. Har bred erfaring med arbejde i mentale risikoerhverv og bl.a. løst krisepsykologiske opgaver i Irak og Afghanistan, samt ydet bistand ved danske rederier, akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden.

Bl.a. forfatter til bogen: Grundbog i belastningspsykologi - forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134