Undgå omsorgstræthed i din praksis - VENTELISTE

Du har som praktiserende læge en lang række af opgaver, der stiller særlige følelsesmæssige krav. Det kan være forbundet med en risiko for udvikle stress, udbrændthed, medfølelsestræthed eller sekundær traumatisering. Det gælder både dig selv og de ansatte i klinikken, men også for de patienter, der har et psykisk krævende arbejde. På dette kursus arbejder vi med, hvordan du  - som læge og menneske - kan undgå at blive enten for tyndhudet eller for tykhudet. 

 

Formålet med kurset er at give dig en teoretisk viden om udbrændthed, medfølelsestræthed og sekundær traumatisering og konkrete redskaber til at forebygge og håndtere den mentale slitage.

 

Som praktiserende læge har du op til flere opgaver, idet du:

  • skal spotte de af dine patienter, der pga. stort følelsesmæssigt pres har udviklet, eller er i risiko for at udvikle, en arbejdsrelateret psykisk lidelse, som f.eks. politi og soldater, socialrådgivere og psykologer, fængselsbetjente og andre i mentale højrisikoerhverv.
  • har ansvaret for dine ansattes psykiske arbejdsmiljø, og endelig
  • skal passe på dit eget mentale helbred for til stadighed at kunne tilbyde kvalitet i behandlingen og god patientsikkerhed. Du kan risikere at overse vigtige forhold og symptomer ved patienten, de ansatte eller dig selv.

Kurset gennemføres som en kombination af katedral undervisning, gruppeøvelser, små film, erfaringsudveksling og plenumdebat.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dags refusion: Ialt 1 dag

 

Undervisere

 

Kursusleder

Lene Agersnap, alment praktiserende læge

 

Tid & sted
29. januar 2019, Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist
3. december 2018

 

 

*Rikke Høgsted har siden sin afgang fra Kbhn.Universitet i 1998 været ansat som konsulent i Dansk Røde Kors, rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, militærpsykolog i Falck Healthcare og udviklingschef i Region Hovedstadens Psykiatri. Har bred erfaring med arbejde i mentale risikoerhverv og bl.a. løst krisepsykologiske opgaver i Irak og Afghanistan, samt ydet bistand ved danske rederier, akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden.

Bl.a. forfatter til bogen: Grundbog i belastningspsykologi - forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde (udkommer 17.8.2018).

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134