Transportkonference om ny teknologi og grøn omstilling – hvad er de nye muligheder og faldgruber for virksomhedernes forretning?

Effektiv transport- og logistikafvikling er helt afgørende for den danske fødevareproduktion – både nationalt og internationalt.

Fødevareklyngen er blandt de erhverv, som transporterer flest varer. Knap hver fjerde lastbil på de danske veje kører med landbrugs- og fødevarerelaterede produkter, og erhvervet står for ca. 25 pct. af den danske vareeksport.

 

Transport- og logistikområdet er i hastig forandring. Digitalisering, nye forretningsområder og selvkørende teknologier tager fart. Hvordan vil nye teknologier påvirke transporten, og hvad kræver det af omstilling i virksomheder og samfundet?

Samtidig stiller samfundet flere krav om klimavenlig transport og grøn omstilling. Hvordan vil klimaopgaven påvirke vores transportmønstre, og kan teknologien være en del af løsningen?

 

Denne temadag vil sætte lys på de muligheder og udfordringer, der ligger i den teknologiske og grønne omstilling.

Er du interesseret i at være up-to-date i forhold til fremtidens tendenser, så tilmeld dig L&Fs transportkonference den 21. august.

 

Programmet byder på:

  • Indlæg fra virksomheder om implementering af nye teknologi og forretningsområder
  • Indlæg fra virksomheder om grøn omstilling i transporten
  • Dialog om muligheder og barrierer for virksomhederne
  • Paneldebat med landets nye transportordførere
  • Gode netværksmuligheder

 

Du kan høre:

Simon Galsgaard, adm. direktør, DSV Road A/S

- Peter Therkelsen, CEO, H.P. Therkelsen

- Peter Sørensen, Transport Manager Arla Foods

- Christian Lassen, Nordic Leader, IBM Blockchain

- Mads Mahler, senior Director Pork Logitics, Danish Crown

- Asger Krogsgaard, Danish Crown og formand for virksomhedsbestyrelsen i L&F

- Henning Haahr CEO i Danish Agro

- Transportordførere Thomas Jensen (S), Kristian Pihl Lorentzen (V), Niels Flemming Hansen (K) og

  Ole Birk Olesen (LA)

 

Gå til tilmelding

Landbrug & Fødevarer - Axelborg, Axeltorv 3 - 1609 - København V - 33394506 - chra@lf.dk