Den Grundlæggende Træneruddannelse

Tilmelding

Der er maksimalt plads til 20 deltagere på hvert kursus for at sikre kvaliteten af undervisningen. Tilmeld dig i god tid og inden tilmeldingsfristen, hvis du vil sikre dig en plads.

Tilmeldingen er bindende. Du eller din klub hæfter for kursusgebyret. Såfremt du skulle blive forhindret i at deltage, kan du eller din klub finde en reserve, som overtager din plads.

 

DTF forbeholder sig ret til at aflyse kurser, såfremt der ikke er deltagere nok.

 

Information fra DTF
Al information fra DTF til kursisterne foregår per mail. Ca. 10 dage før kurset modtager du de praktiske detaljer vedr. dit kursus samt deltagerliste.

 

Aldersgrænser
KT1-KT4 har følgende alderskriterier:

KT1 + KT2: 14 år
KT3 + KT4: 15 år
 

Eksempel: Du skal fylde minimum 14 år i det kalenderår, hvori du ønsker at deltage på et KT1-kursus.

 
Dispensation
Ønsker du at deltage i mere end ét kursus i samme sæson, skal du søge dispensation - du kan også søge dispensation for alder. 
Dette gøres ved at skrive til dtf@tennis.dk. Angiv venligst navn, klub, telefon, alder, samt begrundelse for din dispensationsansøgning. 

 

Pris
Kr. 1.100,- inkl. moms pr. kursus. Prisen inkluderer ATK-bogen på KT1 – kurset er eksklusiv forplejning.

 

Klubben kan søge tilskud hos kommunen
De fleste kommuner yder tilskud til klubbernes uddannelse af trænere. Klubbens kasserer har som regel information om, hvordan der søges tilskud til kursusdeltagelsen samt beløbets størrelse.

 

Gennemført kursus
Efter hvert kursus modtager du et kursusbevis for at have gennemført kurset. Du må maksimalt have haft 15% fravær af det samlede timeantal.

 

Dansk Tennis Forbund - Idrættens Hus - 2605 - Brøndby - 43262660