Tenniscoach 2020-2021

Tenniscoach 2020-21

Tenniscoach-uddannelsen er Dansk Tennis Forbunds Niveau II-uddannelse og er klassificeret svarende til
Niveau II i henhold til det europæiske netværk for sport og arbejde (ENSSHEE). Uddannelsen henvender sig til alle klubtrænere, der ønsker at få en uddybet viden om klubtræning.

 

Uddannelsen henvender sig til alle trænere, som har taget basisuddannelsen, og som ønsker fordybelse og nyeste viden inden for centrale emner som taktik, teknik, fysik, mentale aspekter samt underviserrollen og klubudvikling. Efter uddannelsen vil du være i stand til at varetage en central rolle i klubben og agere cheftræner i mindre eller mellemstore klubber.

 

Optagelse

Tenniscoach-uddannelsen er en overbygning på basisuddannelsen. For at blive optaget skal du have gennemført basisuddannelsen og efterfølgende have haft minimum 1 års praktik eller minimum 50 timers praktik i en sæson. Du skal være fyldt 18 år for at kunne deltage.

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af 6 moduler. Hver modul går i dybden med et tema. Temaerne vil som udgangspunkt rumme teknisk træning, fysisk træning, taktisk træning, klubudvikling, træningsplanlægning og didaktik samt sportspsykologi. Modulerne gennemføres alle som internatkurser fra lørdag 10-21 lørdag med overnatning, og undervisning søndag fra kl. 10 til 13. Undervejs vil der være både teoriundervisning, debat, gruppearbejde og praksis på banen. Uddannelsen afsluttes med både en teoretisk og praktisk eksamensopgave.

 

Pris

Uddannelsen koster kr. 14.000.

 

Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer, indkvartering og fuld forplejning under kurset. 
OBS! Mange kommuner yder tilskud til uddannelsesaktiviteter. Hør eventuel om mulighederne hos din klub. Prisen for uddannelsen opdeles i seks rater - der udsendes således faktura for tre moduler i 2020 og tre moduler i 2021.

 

Tid 

Modul 1: 3.-4. oktober 2020

Modul 2: 14.-15. november 2020

Modul 3: 5.-6. december 2020

Modul 4: 9.-10. januar 2021

Modul 5: 13.-14. februar 2021

Modul 6: 13.-14. marts 2021

 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14. september 2020.

 

Tilmeldingen er bindende, og du hæfter for kursusgebyret. Du og klubben kan dog finde en reserve, der kan overtage pladsen. Gebyret refunderes kun, hvis en kursist fra ventelisten ønsker at overtage pladsen.

 

For yderligere information

Kitte Kry Bøttcher, uddannelseskonsulent

kkb@tennis.dk / tlf. 2077 0227

 

 

 

 

Dansk Tennis Forbund - Idrættens Hus - 2605 - Brøndby - 4326 2660 - dtf@tennis.dk