PRIS OG BETALING

 

 

Medlemmer af ældreseniorråd samt rådenes sekretær: 950,-

Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand og eftermiddagskaffe med brød.

 

Bekræftelse og betaling:

Bekræftelse fremsendes via e-mail umiddelbart efter tilmelding.

Er EAN-nr. oplyst, sendes elektronisk faktura til kommunen. Ellers sendes faktura til den opgivne mailadresse i ugen optil arrangementet.

 

Tilmeldingsfrister:

Hillerød: Mandag den 10. februar 2020

Køge: Mandag den 10. februar 2020

Fredericia: Mandag den 17. februar 2020

Viborg: Mandag den 17. februar 2020

Aalborg: Mandag den 17. februar 2020

 

Afmelding:

Afmelding skal ske skriftligt til info@danske-aeldreraad.dk.

Afmelding er vederlagsfri indtil 8 dage før arrangementet. Ved senere afmelding betales hele deltagerprisen.

I kan dog altid sende en anden deltager end den tilmeldte.

 

 

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720 Vanløse - 38770160