KONTAKT OS

 

 

 

 

 

 

 
Kursus- og medlemssekretær

Nina Skjøtt Christiansen

Mail: nsc@danske-aeldreraad.dk

Tlf. 3877 0167

 

Tilmeldinger mv.

Ældrepolitisk konsulent

Lisbeth Grøndahl

Mail: lg@danske-aeldreraad.dk

Tlf.: 3877 0164

 

Fagligt program

 

 

 

 

Bogholder

Maj-Britt Lempel

Mail: mbl@danske-aeldreraad.dk

Tlf. 3877 0168

 

Betalinger

 

 

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720 Vanløse - 38770160