Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældreråd til temadag i Region Midtjylland
onsdag d. 9. oktober 2019 i Tinghallen BDO Lounge i Viborg:

 

 

Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem

 

Hvilke sundhedsfaglige indsatser skal kommunerne sikre borgerne, hvad ved vi om behovet for boliger til ældre i fremtiden, og hvordan går det med kvaliteten på plejehjemmene i Danmark?

 

 

Danske Ældreråd byder velkommen til en temadag, der handler om den sundhedsfaglige indsats i kommunerne. Kommunerne tilføres flere sundhedsopgaver, bl.a. fordi vi bliver flere ældre, flere kronisk syge og fordi patientforløb bliver både mere specialiserede og hurtigere overgår til kommunerne. Mange nye komplekse og specialiserede opgaver skal fremadrettet løses i kommunalt regi.

 

På temadagen dykker vi ned i kommunernes sundhedsfaglige opgaver nu og i de kommende år. En sundhedschef fortæller om kommunernes sundhedsfaglige opgaver og forpligtigelser og giver sit bud på, hvordan kommunerne fremadrettet løser de nye opgaver. 

 

Med en stigning på 300.000 67+-årige i 2060 er behovet for seniorboliger og plejehjemspladser også stigende. På temadagen gives et bud på fremtidens behov for seniorboliger og plejehjemspladser. Vi ser på, hvorfor flere seniorbofællesskaber kan være en del af løsningen og et muligt alternativ til plejehjem.

 

På temadagen fortæller en plejehjemsleder om at lede et plejehjem både visionært og værdigt og samtidig økonomisk ansvarligt. Plejehjemslederen giver sit bud på, hvordan borgernes livskvalitet og medbestemmelse sikres og fortæller om, hvilke konkrete erfaringer der er med eksempelvis klippekortsordningen og køkkener på plejehjem.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag både et social- og plejefagligt tilsyn og et sundhedsfagligt tilsyn med kommunernes indsats i hjemmeplejen og på plejehjem. På temadagen orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om de to typer af tilsynsbesøg, om målepunkterne, og om resultaterne efter de første år med de nye tilsyn.

 

På temadagen får ældrerådene nyttige informationer om den kommunale sundhedsfaglige indsats, om et værdigt liv på plejehjem, om behovet for flere seniorbofællesskaber og om de nye tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Alle oplægsholdere giver deres bud på, hvordan ældrerådene kan bidrage til og samarbejde om fremtidens velfærd i kommunerne.

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720 - Vanløse - 38770160