Diabetes og psyken - ekstra arrangement

 

23. april 2019 kl. 19.00 - 21.30 på Steno Diabetes Center Copenhagen

 

Fik du ikke en plads på temaaftenen om Diabetes og psyken d. 12. marts, får du en ny chance her:

 

Mange lever godt med diabetes det meste af deres liv. Men der kan komme mange følelser i spil, når man får diagnosen diabetes, fordi man samtidig finder ud af, at man skal leve med sygdommen døgnet rundt resten af livet. Det kan både påvirke ens psykiske velbefindende, livskvaliteten, skole/arbejdslivet og samværet med andre. Det kan være forskelligt, hvor meget diabetes fylder gennem livet, og det kan være meget forskelligt fra person til person, hvordan den enkelte og de pårørende tackler livet med sygdommen. For mange kører det hele på skinner i perioder. Men livsomstændigheder som f.eks. graviditet, jobskifte, skilsmisse, sygdom, psykiske problemer, kriser og sorg kan gøre det svært at overskue sin diabetes samtidig.

 

Psykologerne Julie L. Wad og Helle N. Grønbæk - begge ansat på SDCC - vil den første time introducere os til aftenens emne. Efter oplægget er der pause med kaffe og te, og du kan møde frivillige fra Diabetesforeningen. Efter pausen er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægsholderne - og du kan høre andres tanker og erfaringer.

 

Temaaftenerne er for alle - personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede. Kom og bliv klogere. Du kan vælge bare at lytte, men der bliver også rig mulighed for at stille spørgsmål.

 

Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne.

  

Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

 

Tilmelding

 

Temaaftenerne er åbne for alle. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig efter først til mølle-princippet. Tilmelding lukker kl 17:00 d. 23. april 2019.

 

Af hensyn til livestreaming stiles der mod at dørene lukker kl 19. Vær opmærksom på at der ikke kan stilles spørgsmål under selve oplægget, men der vil være rig mulighed for spørgsmål efter pausen, så medbring gerne pen og papir til noter og spørgsmål.

 

Alle oplæg bliver live-streamet, så du kan se med fra din computer, tablet eller mobiltelefon. Oplæggene lægges på hjemmesiden samme sted et par dage efter.

 

 

Steno Diabetes Center Copenhagen - Niels Steensens Vej 2, 2820  Gentofte - mobil 2452 9674 - mail sdc-fp-temaaften-sdcc@regionh.dk