Diabetes og øjensygdomme

 19.  november 2019 kl. 19.00 - 21.30 på Steno Diabetes Center Copenhagen

 

Sygdomme i øjnene som følge af højt eller svingende blodsukker har i mange år været en kendt komplikation til diabetes. De seneste 25 år er der heldigvis sket rigtig meget inden for undersøgelse og behandlingen af diabetiske øjensygdomme. Men hvad er det, der kan ske i øjnene, når man har diabetes? Hvad kigges der efter, når man bliver undersøgt i øjenklinikken eller hos øjenlægen? Og hvad skal der til for at undgå, at øjnene bliver påvirket i sådan en grad, at man bliver ramt på synet?

 

Marianne Valerius og Helle Thorning Schmidt – begge øjensygeplejersker på SDCC, vil den første time introducere os til aftenens emne. Efter oplægget er der pause med kaffe og te, hvor du foruden at møde andre mennesker med diabetes også har mulighed for at møde frivillige fra Diabetesforeningen. Når pausen er slut, samles vi igen, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægsholderen - og du kan høre andres tanker og erfaringer.

 

Temaaftenerne er for alle - personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede. Kom og bliv klogere. Du kan vælge bare at lytte, men der bliver også rig mulighed for at stille spørgsmål.

 

Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne.

  

Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

 

Tilmelding

 

Temaaftenerne er åbne for alle. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig efter først til mølle-princippet. Mulighed for tilmelding lukker kl. 17.00 d. 19. november 2019.

 

Af hensyn til livestreaming stiles der mod at dørene lukker kl 19. Vær opmærksom på at der ikke kan stilles spørgsmål under selve oplægget, men at der vil være rig mulighed for spørgsmål efter pausen. Så medbring gerne pen og papir til noter og spørgsmål.

 

Alle oplæg bliver live-streamet, så du kan se med fra din computer, tablet eller mobiltelefon. Oplæggene lægges på hjemmesiden samme sted et par dage efter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steno Diabetes Center Copenhagen - Niels Steensens Vej 2, 2820  Gentofte - mobil 2452 9674 - mail sdc-fp-temaaften-sdcc@regionh.dk