Bliv opdateret på regler og muligheder for naturpleje

Målet med temadagen er at give dig overblik over tilskudsreglerne, og hvordan du undgår faldgruber. Du hører om effekten af naturpleje, og du får muligheden for at dele erfaringer med andre naturplejere. Om eftermiddagen tager vi på ekskursion for at besøge forskellige naturarealer, hvor vi snakker om muligheder og udfordringer med pleje af naturarealerne.

 

Tid og sted
13. september 2018, kl. 9.15-16.00

 

LHN

Industriparken 1

6360 Tinglev

 

Temadagen henvender sig til landmænd med særlig interesse for naturpleje. Andre med interesse for emnet er også meget velkomne, dog vil pladserne først og fremmest gå til naturplejere.

 

Efter temadagen har du:

  • bedre kendskab til reglerne for tilskud under ordningen ”Pleje af græs- og naturarealer”
  • bedre kendskab til sammenhængen mellem ordningen ”Pleje af græs- og naturarealer” og Grundbetaling
  • et godt overblik over de vigtigste tilskudsregler i plejegræsordningen med fokus på at undgå fejl
  • større motivation og tryghed ved at søge tilskud til naturpleje
  • bedre forståelse for at tage hensyn til særlige arter (biodiversitet) og værdien af en ekstensiv naturpleje på forskellige typer af arealer
  • haft inspirerende erfaringsudveksling med andre naturplejere

Indhold og metode

Du bliver introduceret til emnerne om naturpleje ved:

  • Faglige oplæg
  • Diskussioner og erfaringsudveksling mellem naturplejere, lokale rådgivere og kommunale naturmedarbejdere
  • Ekskursion til naturarealer

En repræsentant fra Landbrugsstyrelsen deltager i dagens program.

 

Se programmet for dagen HER.

 

Pris

Det er gratis at deltage og der er fuld forplejning i løbet af dagen.

Dagen er finansieret af Landbrugsstyrelsen.

 

 

Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

 

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her eller via fanebladet: Tilmelding.

 

Tilmelding er bindende en uge før afholdelse af temadagen.

 

Kontakt
Ved faglige spørgsmål: Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES, hbh@seges.dk, tlf. 8740 5450

Ved spørgsmål til tilmelding: Merethe Egelund Olsen, SEGES Akademi, meo@seges.dk, tlf. 8740 5426

SEGES - Agro Food Park 15 - 8200 - Århus N - 8740 5426 - meo@seges.dk