Bliv opdateret på regler og muligheder for naturpleje

Målet med temadagen er at give dig overblik over tilskudsreglerne, og hvordan du undgår faldgruber. Du hører om effekten af naturpleje, og du får muligheden for at dele erfaringer med andre naturplejere. Om eftermiddagen tager vi på ekskursion for at besøge forskellige naturarealer, hvor vi snakker om muligheder og udfordringer på arealerne.

 

Tid og sted
14. september 2017, kl. 9.15-16.00

 

Agrovi
Industrivænget 22

3400 Hillerød

 

Målgruppe
Temadagen henvender sig til landmænd med særlig interesse for naturpleje. Andre med interesse for emnet er også meget velkomne, dog vil pladserne først og fremmest gå til landmænd.

 

Efter temadagen har du:

  • bedre kendskab til reglerne for tilskud under ordningen ”Pleje af græs- og naturarealer”
  • bedre kendskab til sammenhængen mellem ordningen om ”Pleje af græs- og naturarealer” og Grundbetaling
  • et godt overblik over de vigtigste tilskudsregler i plejegræsordningen med fokus på at undgå fejl, dispensationsmuligheder m.m.
  • større motivation og tryghed ved at søge tilskud til naturpleje
  • bedre forståelse for at tage hensyn til særlige arter (biodiversitet) og værdien af en ekstensiv naturpleje på forskellige typer af arealer
  • overblik over øvrige tilskudsordninger til naturpleje med særligt fokus på Natura 2000 projektordninger
  • haft inspirerende erfaringsudveksling med andre naturplejere

Indhold og metode
Du bliver introduceret til emnerne om naturpleje ved:

  • Faglige oplæg
  • Diskussioner og erfaringsudveksling mellem naturplejere, lokale rådgivere og kommunale naturmedarbejdere
  • Ekskursion til naturarealer

En repræsentant fra Landbrugsstyrelsen deltager i dagens program.

 

Se programmet for dagen her.

 

Pris
Det er gratis at deltage.

Dagen er finansieret af Landbrugsstyrelsen.

 

 

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her eller via fanebladet: Tilmelding.

 

Tilmelding er bindende fra to uger før, at temadagen afholdes i 2017.

 

Kontakt
Ved faglige spørgsmål: Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES, hbh@seges.dk, tlf. 8740 5450

Ved spørgsmål til tilmelding: Merethe Egelund Olsen, SEGES Akademi, meo@seges.dk, tlf. 8740 5426