Talent for faget

 

Hvordan udfordrer vi de dygtigste i erhvervsuddannelserne?

 

 

Forsker-praktikernetværket og Centres of Excellence inviterer til konference: 

 

Talent er kommet på dagsordenen i erhvervsuddannelserne. Med reformen af erhvervsuddannelserne skal erhvervsskolerne udbyde talentspor og fag på højere niveauer, samt tilbyde intensiv træning i faglige kompetencer og forberede eleverne på deltagelse ved konkurrencer.

 

Forsker-praktikernetværket og Centres of Excellence arrangerer i fællesskab denne konference, hvor du kan møde talentforskere, undervisere og en enkelt verdensmester i murerfaget ved World Skills og dermed få indblik i nogle af de mange talentaktiviteter, der allerede finder sted på
erhvervsuddannelserne.

 

Men hvad kræver det at arbejde med talenter? Hvilke faciliteter, miljøer og kompetencer skal der til for at motivere, udvikle og fastholde talenter i erhvervsuddannelserne? Hvordan spotter man talenter, der
ikke nødvendigvis har de højeste karakterer, men viser sig at have særligt flair for teknologi, træ, lys, særlige vinkler, omsorg etc.? Hvordan sikrer man de rette leder- og lærerkompetencer i talentarbejdet?

 

Heldigvis har der altid været mange talenter på erhvervsuddannelserne. Der er derfor allerede mange gode eksempler, projekter og forløb, som du kan høre mere om på denne konference.

 

Et af projekterne er Centres of Excellence, som blev sat i gang i 2010 af Dansk Industri og Industriens Fond. Formålet var at udvikle særlige tilbud til talentfulde elever inden for fremstilling og cleantech. Fire
erhvervsskoler vil på konferencen fortælle om arbejdet og erfaringerne fra Centres of Excellence.

 

Konferencen henvender sig til alle interessenter inden for erhvervsuddannelsesområdet.

 

Forsker-praktikernetværket bestræber sig på at inddrage og formidle aktuel forskning og viden samt fremme dialog mellem forskere og praktikere. Med fokus på videndeling og erfaringsudveksling bidrager
netværket til den fortsatte udvikling af erhvervsuddannelsernes indhold og organisering.

 

Det koster kr. 500,- at deltage

 

På vegne af Forsker-praktikernetværket og Centres of Excellence 

  

Katrine Kruse

 

Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Professionshøjskolen Metropol

 

7248 7324

kakr@phmetropol.dk    

Birgitte Winge

 

Dansk Industri

 

 

3377 3893
biw@di.dk    

                                                                       

 

 Forsker-praktikernetværket og Centres of Excellence  - Email: kakr@phmetropol.dk