Til forrige side      Til forsiden

De fem spor

 

I fem temastrømme dykker symposiet 2020 dybere ned i emner, der spiller en stor rolle, når vi taler om at være i en brydningstid.

 

Kompetencer
Er du som projektleder, Product Owner eller PMO klædt godt nok på til at håndtere og arbejde med projekter i en brydningstid. Og hvordan ser det ud med kompetencerne til fremtidens projektledelse? Hvordan sikrer vi, at vi har de rigtige kompetencer til at navigere i en brydningstid, og hvordan tilegner man sig nye kompetencer undervejs i processen? Vi stiller skarpt på hvilke kompetencer, der er nødvendige til fremtidens projekter, og undersøger om der opstår en ny rolle og funktion fremadrettet, der kræver andre kompetencer, end dem vi har med i tasken i dag?

 

Værdiskabelse

Efter mere end et årti med øget fokus på projekters formål og effektmål (værdiskabelse) og brud med den tidligere relativt ensidige fokus på projekters leverancer, tager vi temperaturen på "benefit management og benefit realisation" anno 2020. Er de projektorienterede virksomheder reelt blevet bedre til at "tænke" i formål og effekter? Hvordan afspejler det sig i virksomhedernes kultur, mindset og adfærd? Og er virksomheder reelt blevet bedre til at omsætte ideer gennem projekter til værdiskabende forandringer og implementering af deres strategier? Særlig interessant er spørgsmålet, hvordan det går med leveranceevnen og værdiskabelse i de mange nye agile organisationer, som netop hviler på et værdidrevet mindset - modsat det plan-/leverancedrevne mindset.

 

Relationer
Mange undersøgelser tyder på, at skal du være en succes som leder af projekter, program eller proteføljer i fremtiden, så skal du være relationel. Du skal være god til at etablere relationer og arbejde på tværs. En organisation kan ses som et stort netværk af kompetencer, viden og relationer. Vil det i en brydningstid få konsekvenser for relationerne, hvis projektlederen får en ny rolle og funktion fremover? Vi ønsker også fokus på relationerne mellem projektleder og projektejer samt projekt og organisation. Og hvad driver organisationen i lyset af innovation og samarbejde, når vi retter fokus mod selve projekterne? Hvordan tilgodeser vi i øvrigt de kulturelle aspekter i takt med øget globalisering og distribuerede teams?

 

Dilemmaer
Som ledere af projekter, program- og porteføljer befinder vi os konstant i en brydningstid. Nutidens ledelse handler bl.a. om agile transformationer, globalisering og distanceledelse, ledelse af projektteam på tværs af kultur og landegrænser og meget mere. Som projektleder støder vi på mange forskellige dilemmaer i løbet af projektets levetid. Det gælder organisatoriske, kulturelle og adfærdsrelaterede forandringer fx:


- Når modsætninger mødes – transformationer og paradokser
- Giver det mening at bruge ordet projektledelse, når den agile rejse er gennemført?
- Hvornår giver projektledelse mening?
- Vil definitionen af et projekt ændre sig?
- Hvis agile rammeværk var svaret – hvad var så spørgsmålet?
- Hvordan står det til med organisationens projektmodenhed?
- Ved organisationen, hvad et projekt er?

Dansk Projektledelse - Gydevang 39-41 - 3450 - Allerød - +45 48 24 14 88 - symposiet@danskprojektledelse.dk