Ledelse skaber vi sammen

 

Hovedtemaet for symposiet er valgt for at understrege, at det er en fælles opgave for flere involverede i projektorganisationerne at sikre, der til stadighed foregår den nødvendige ledelse. Ledelse i og omkring projekterne skal praktiseres af både projektlederen, styregruppen, interessenterne og projektgruppen. 

 

Fokus er på de tilhørende nødvendige ledelseskompetencer og ud fra en erkendelse af, nutidens projektledere skal have utrolig mange tekniske, sociale, forretningsmæssige og kommunikative kompetencer og skal alt dette absolut drives af projektlederen alene? Vi stiller spørgsmålet, om ledelse ikke mere er en fælles opgave fremfor en rolle - og derfor noget, vi bør gøre sammen med flere af dem, der befinder sig i og omkring projektet? Disse og mange andre spørgsmål vil vi gerne drøfte sammen med deltagerne på Symposiet Projektledelse 2019.

 

Download den fulde temabeskrivelse

 

 

I samarbejde med

 

Dansk Projektledelse - Gydevang 39-41 - 3450 - Allerød - 48241488 - symposiet@danskprojektledelse.dk