Forebyggende hjemmebesøg - en nøgle til større lighed i sundhed

Vi glæder os til at byde velkommen til SUFO's Årskonference d. 15. og 16. marts 2020 på Hotel Nyborg Strand. 
Konferencen sætter fokus på hvordan sundhedsfremme og forebyggelse kan skabe større social, digital og mental lighed hos ældre.

 

De forebyggende hjemmebesøg har de seneste år undergået en rivende udvikling.
Fra at være et generelt tilbud til ældre mennesker om en sundhedsfremmende og forebyggende samtale, er besøgene blevet mere målrettet specifikke grupper, aldersgrænsen for det generelle tilbud er hævet og kollektive arrangementer er blevet føjet til som forebyggende tiltag. Heldigvis er hjemmebesøgenes unikke DNA bevaret - en enestående mulighed for en struktureret, helhedsorienteret samtale i borgerens hjem, der især koncentrerer sig om, hvordan den enkelte borger mestrer sin tilværelse.

 

Flere og anderledes problematikker presser sig på, både som et udslag af generelle, nye tendenser i tiden og som specifikke temaer der er på spil hos de nye målgrupper. Borgerens dagsorden sætter sammen med den politiske, demografiske og økonomiske virkelighed rammen for de forebyggende hjemmebesøg. Vi skal som forebyggelseskonsulenter være åbne for, hvad der rører sig og have ny viden for at være rustet til samtaler med nye borgergrupper, men også for at kunne spille ind i politikernes dagsordener og for også selv at kunne sætte dagsordenen. Håbet er, at vi med den større viden kan medvirke til at skabe større lighed hos ældre mennesker gennem sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Årskonferencen er den årlige faglige forstyrrelse og vidensopdatering. På konferencen præsenteres et bredt udpluk af emner og oplægsholdere, som tager pulsen på problemstillinger på sundheds- og forebyggelsesområdet anno 2020. Formålet er at understøtte og udvikle medarbejdere i de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg gennem ny viden, faglige oplæg, drøftelser og erfaringsudveksling/netværk.

 

Læs mere på www.sufo.dk

 

 

SUFO, Jernbane Allé 54, 3. th., 2720 Vanløse, tlf. 38770160