Styrk din selvindsigt - vejen til arbejdsglæde

Baggrund

Som praktiserende læge skal du kunne rumme flere roller og navigere i et felt med mange agendaer, følelser og udfordringer. Du er både læge overfor dine patienter, kollega med dine medejere og leder overfor dine ansatte. Det giver dig mange funktioner i løbet af en arbejdsdag, og det kan til tider være en stor udfordring. Det kan derfor være konstruktivt at arbejde med sin personlige kapacitet for at kunne fokusere og prioritere i, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt for en. På den måde kan du skabe et solidt og meningsfuldt fundament. På dette kursus sætter vi fokus på begrebet DIG set i forskellige perspektiver.

 

Formål

Formålet med kurset er at øge din selvindsigt og styrke dit personlige fundament som leder. Ved at arbejde bevidst med disse aspekter kan du forebygge stress, øge din forståelse for andre og skabe dine egne rammer for, hvornår du gør det godt nok.

 

Indhold

Kurset er et tre-dages kursus. Hver af de tre kursusdage har et overordnet emne, som relaterer sig til kursets formål og indhold. Dag 1: Personlighedstræk og værdier, Dag 2: Samspillet med andre og Dag 3: Selvbillede og forandringer.

 

Undervisningsform

Kurset er bygget op om korte faglige indlæg, erfaringsudveksling, gruppearbejde, reflektioner, kropslige øvelser, træning invivo og alenetid.

 

Målgruppe

Praktiserende læger.

 

Undervisere

Lis Larsen, Erhvervspsykolog

Kathrine Rubech Iwersen, Fysioterapeut

 

Kursusledere

Inger Uldall Juhl, alm. praktiserende læge

 

Tid og sted

20.- 22. oktober 2020, Comwell Kellerspark - Børkop

Kurset er et internatkursus - overnatning er incl.

 

Tilmeldingsfrist

17. august 2020

 

Pris

Kr. 13.100

Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 3 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 3 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134