KONFERENCE - STYRKET FAGLIGHED BLANDT UDSATTE BØRN

STYRKET FAGLIGHED BLANDT UDSATTE BØRN

TrygFondens Børneforskningscenter, Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til en konference med fokus på, hvordan vi kan styrke fagligheden blandt udsatte børn.

 

Konferencens tema udspringer af en evaluering af to skolerettede og to skoleunderstøttende indsatser, som er målrettet udsatte børn og deres faglighed og trivsel.

På konferencen vil evalueringens resultater og indsatser blive præsenteret, men konferencen vil også fokusere på, hvad vi ellers ved om udsatte børn og tiltag til at styrke deres faglighed.

Aarhus BSS - Nordre Ringgade 1 - 8000 - Aarhus - 87150000 - au@au.dk