Sårbare børn og unge – samarbejdet mellem familie, praksis, kommune og Børne- og ungdomspsykiatrien

Sårbare børn og unge – samarbejdet mellem familie, praksis, kommune og Børne- og ungdomspsykiatrien

Den 12. september 2019 afholdte vi en fælles efteruddannelsesdag med henblik på at styrke samarbejdet om sårbare børn og unge med psykiske problemstillinger.

 

Målgruppen for kurset er praktiserende læger i Lolland og Guldborgsund, PPR i kommuner, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Børne- og Ungdomsafdelingen i Nykøbing F.

 

 

 

Region Sjælland, Primær Sundhed - Alleen 15 - 4180 - Sorø - 93566670 - kap-s@regionsjaelland.dk