Store Markdag

 

 

 

 

 

  

SEGES Økologi Innovation inviterer til Store Markdag torsdag 21. september 2017, kl. 10 - 17 på Stenalt Gods

 

Markdagen henvender sig til økologiske producenter, konsulenter og andre interesserede.
Alle er velkomne.


Program

Kl. 10:00            Velkomst og kaffe på græsplænen foran staldbygningerne.

Kl. 10.30-13.00: Markvandring og maskinudstilling

Kl. 13.00-14.00: Frokost

Kl. 14.00-16.30: Markvandring og maskinudstilling

Kl. 16.30-17.00: Afslutning og kaffe

 

Markvandring og fremvisning af forsøg (formiddag og eftermiddag)

 • Efterafgrødeblandinger, OERD
 • Gødningsstrategi i vinterraps, OERD
 • Radrensning i raps og frøgræs med 12 m Thyregod radrenser
 • Dyrkning af hamp, LMO
 • Efterafgrøder og stubfjernelse i rækkedyrkningssystem (RowCrop)

Rundtur i maskinudstilling (formiddag og eftermiddag) 

 • Pløjning: 15 cm pløjning med Ovlac Mini on-land plov og Lemmeken plov
 • Strigling:Treffler og CMN
 • AgroIntelli: Radrensning og ukrudtskort
 • Stubharvning
 • Buurholt havreafskaller
 • Korntørring og –rensning: Almas
 • Gennemgang af Stenalts maskinpark med fokus på præcisionslandbrug, v/ Henning Sjørslev Lyngvig fra DM&E Agro

Løbende præsentationer gennem dagen 

 • Workshop i projektet RowCrop
 • Præcisionsjordbrug i økologien:
  • Præcision i dyrkning af kartofler og majs - præsentation af etableringsmaskine og præcisionsradrenser til rækkeafgrøder, v/ Multi Seeding Research Technology.
  • Stenalt Digital - hvordan kan satellitter og data fremtidssikre Stenalt og økologisk landbrug generelt, v/ Jens Elbæk, SEGES.
  • Henrik Lynge Jacobsen, AgroIntelli: NewCut præcisionslandbrug
  • Sandie Holm, Økologisk VKST: Kortlægning af tidsler med drone
 • Præsentationer der besvarer spørgsmålet: Den vigtigste udfordring i økologisk planteavl - og måden vi skal løse den på?
  • Claus Østergård, OERD,
  • Darran Thomsen, Økologisk VKST,
  • Henrik Østergaard Nielsen, Djursland Landboforening.
  • Thomas Vang Jørgensen, Agri Nord,

Arrangementet foregår

Stenalt Gods
Stenaltvej 8
8950 Ørsted

  

Pris
300 kr. + moms = 375 kr. som dækker formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Der er online kortbetaling i folængelse af tilmeldingenmeldingen.

Tilmelding senest 20. september 2017.

 

Frokosten leveres af Oles Gård, som kommer med sin stenovn på hjul og bager økologisk pizza.

  

Yderligere info

Malene Theilgaard, E mate@seges.dk, T 8740 5166.

Landbrug & Fødevarer, SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N., Cvr. 2552 9529