STF Arbejdsmiljø netværksdag d. 6. dec. 2018

I februar 2018 mødtes 60 arbejdsmiljøfolk fra forsyninger og industrirenseanlæg til det første af en række STF-netværksmøder om sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

STFs samarbejdspartner vedr. arbejdsmiljø, Orbicon, har siden februar arbejdet med det indsamlede materiale, og tiden er nu inde til afholdelse af andet netværksmøde.

 

Torsdag d. 6. december 2018 holdes nyt netværksmøde for driftsledere / driftschefer / arbejdsmiljøgrupper i forsyningsselskaber og på industrirenseanlæg

 

På dagen skal deltagerne blandt andet være aktive i forhold til at kvalitetssikre 6 nye sikkerhedsinstruktioner.

 

Det drejer sig om følgende instruktioner:

- Mindre bygge- og anlægsopgaver
- Brøndarbejde
- Kemi og bakterier
- Undgå dumme løft og vrid
- Bevar din hørelse
- Spulearbejde med slange

 

Derudover tages en række konkrete arbejdsmiljøproblematikker op. Flere af emnerne kræver aktiv medvirken fra deltagerne.
KLIK PÅ LINKET HER for at se program for dagen

 

Gratis deltagelse

Også denne gang er det gratis for målgruppen at deltage.
Tilmeldte, som udebliver uden afbud, bliver dog faktureret kr. 500,-

 

Tilmeld dig nu

Du tilmelder dig til netværksdagen via STFs onlinetilmelding

KLIK PÅ LINKET HER for at tilmelde dig

 

Frister for tilmelding / afmelding

Tilmelding til netværksdagen senest torsdag d. 29. november.
Eventuelle afbud bedes meddelt senest d. 29. november til STFs sekretariat.