SOCIAL TALKS

- VIDEN VÆRD AT DELE

 

Social Talks er en ny levende platform for videndeling til dig, der arbejder med børn - hvad end du arbejder som pædagog, dagplejer, socialpædagog, psykolog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, jordemoder med videre.. Men også dig, der er studerende, underviser, leder i den offentlige sektor eller arbejder i en NGO.

 

Gennem events, video og læringskits deler Social Talks den bedste viden fra forskning og praksis. Vi formidler viden på en let og enkel måde for at styrke børns trivsel.

 

Social Talks afholder løbende events, og du kan allerede nu sikre dig en billet til den første event:

 

 

I SAMARBEJDE MED BØRNS VILKÅR INVITERER VI TIL DET FØRSTE SOCIAL TALKS EVENT

"ET BARN I MISTRIVSEL?"

 

Den 17. september 2019

Kl. 16.00 - 20.00

Trekronergade 26

2500 Valby

Pris: 185,- ekskl. moms. 231,25 inkl. moms.

I prisen indgår kaffe, the og vand samt et let måltid.

 

De første 1000 dage af barnets liv er helt afgørende for barnets fremtid.

Derfor er det også vigtigt, at vi danner de bedste rammer for børnene i de tidlige år. Pædagoger, medhjælpere, dagplejere og ledere i dagsinstitutioner er kernepersoner i de små børns liv.

 

Til eventet "Et barn i mistrivsel?" sætter vi fokus på, hvad man som fagperson stiller op, når man oplever de første tegn på mistrivsel hos et barn.

Hvilke handlemuligheder har vi for at forbedre barnets trivsel, og hvordan kan vi samarbejde med forældrene for at skabe øget trivsel?

 

Denne aften vil vi skabe et fælles sprog og nye konkrete handleredskaber, der gør en forskel for de helt små børn. Programmet består af faglige oplæg, diskussioner og øvelser, der gør det let at omsætte viden til praksis.

 

Det er målrettet til dig, der arbejder som pædagog eller medhjælper i dagsinstitutioner og dagpleje, men også til studerende, ledere, sundhedspersonale, socialrådgivere og andre professionelle eller frivillige, der arbejder med børn i 0-6 års alderen og deres forældre.

 

 

  TILMELD DIG HER

 

 

TALK

IDA SKYTTE JAKOBSEN

 

Ida Skytte Jakobsen er uddannet psykolog. Hun er docent i et forskningsprogram på UCL, der handler om resiliens og socialt arbejde.

 

Idas oplæg vil handle om, hvordan vi kan få metoder, modeller og begreber, som hele tiden understøtter mulighed for resiliens – at klare sig godt på trods - hos børn som har svære vilkår og hos børn i mistrivsel. Både i vores institutioner, i vores samtaler med børn, familier og med hinanden.

 

 

 

TALK

TINE ENGELBREKT NIELSEN

 

Tine Engelbrekt Nielsen har siden 2005 arbejdet med ledelse af institutioner, der har haft grupper af børn med særlige behov.


Tine vil til Social Talks dele sine erfaringer fra Børnehuset Syd, hvor hun har været leder siden 2017 - en institution med et større antal af børn i udsatte positioner. Tine er i sit arbejde drevet af retfærdigheden for det lille barns ret til et godt liv og optaget af metoder til at opdage mistrivsel, så tidlig indsats kan sættes i gang.

 

  

PROGRAM

 

16.00 Registrering og seating

16.30 Velkommen v/ Niels Christian Barkholt 

16.40 Talk: Hvad forstår vi ved udsathed v/ Marianne Skytte 

17.00 Talk: Redskaber og metoder til at kortlægge børnegruppens trivsel er en nødvendighed v/ Tine Engelbrekt Nielsen

17.15 Workshop

17.45 Pause, mad og networking

18:45 Talk: Hvad lykkes vi med i Børnehuset Syd? v/ Selma Hansen

19:05 Talk: Resiliens er viden om at klare sig på trods - hvordan kan vi bruge det i vores arbejde? v/ Ida Skytte Jakobsen

19.20 Workshop

19:50 Afrunding

20.00 Tak for idag

 

Oplægsholderne annonceres løbende. Følg med på vores facebookside

 

 

                            

 

 

Social Talks er støttet af Egmont Fonden fra 2019 - 2021.

Indsatsen er forankret i Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge.

Social Talks samarbejder med en lang række af organisationer, fagforbund og kommuner. Kontakt os for yderligere information eller interesse i samarbejde.

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge • socialtalks@kp.dk