Familien i Fokus

Den 21. januar 2020 præsenterer Social Talks i samarbejde med Gladsaxe Kommune ”Familien i Fokus”.

 

Gladsaxe Kommune har i mange år været optaget af at skabe en tidlig helhedsorienteret indsats på børneområdet, med et særligt fokus på tidlig opsporing af børn i risiko for udsathed og hurtig igangsætning af indsatser.

 

Til eventet tager vi afsæt i Gladsaxe Kommunes erfaringer og sætter lys på den tidlige opsporing af børn i risiko for mistrivsel. Vi ser blandt andet på, hvilken betydning, det har for trivslen, når der fokuseres på det gode forældresamarbejde. Eventet giver dig et helhedsorienteret indblik i det forebyggende arbejde med opsporing og konkrete bud på, hvordan forældresamarbejdet kan gribes an.

 

Kom med og bliv inspireret med konkret viden og idéer til en tværprofessionel tilgang i arbejdet med børn og forældre. Ved eventet skaber vi mulighed for at reflektere over egen praksis, som kan inspirere til forandringer i det daglige arbejde.

 

Tirsdag den 21. Januar 2020
Kl. 16.00 - 20.00
På Gladsaxe Rådhus
Pris: 499,- ekskl. moms.
I prisen indgår kaffe, the og vand samt et let måltid.

 

Program:

16:00 Registrering og seating.

16:30 Velkomst v/ Niels Christian Barkholt.

16:35 Introduktion ved bordene.


16:50 Talk 1:
Ledelsesperspektiv.
Om at skabe organisatorisk forandring på børneområdet og flerfaglighed.


17:05 Talk 2:
Fra hjem til daginstitution.
Om hvilken betydning det har for barnets trivsel ved institutionsstart, når der bliver samarbejdet mellem forældre, sundhedsplejersker og institutioner inden indkørsel i institution.


17:20 Workshop.

17:50 Pause, mad og networking.


18:35 Talk 3:
Her er der en voksen.
Hvad kræver det af pædagogikken, når man tager arbejdet med tidlig opsporing seriøst.


18:50 Talk 4:
Tidlig indsats.
Om Gladsaxes familiesupportteam, en indsats som hurtigt bliver sat i værk ved tidlig tegn på mistrivsel.


19:05 Workshop.

19:35 Afrunding og Tak for i dag.

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge • socialtalks@kp.dk