Smerter - kroniske benigne smerter og cancersmerter

Smertens ætiologi set ud fra begrebet 'total smerte' bestående af fysisk, psykisk, social og åndelig smerte vil være grundlaget for undervisningen. Vi gennemgår de forskellige smertetyper og deres særpræg samt de smertestillende midler vi håndterer til dagligt gennemgås med vægt på fordele og ulemper i forhold til effekt og bivirkninger.

 

Formålet med kurset er at opdatere dig i diagnostik og behandling af både kroniske benigne smerter og cancersmerter

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dages refusion: Ialt 2 dage.

 

Målgruppe:

Praktiserende læger  

 

Undervisere

Bodil Abild Jespersen, overlæge, Region Midtjylland, Kræftafd. Aarhus

Gitte Handberg, overlæge Smertecenter Syd OUH

Annette Skriver, psykolog

 

Kursusledelse

Anna Weibull, alment praktiserende læge
 

Tid & sted

23. - 24. oktober 2019

Sostrup Kloster, Grenå 

 

Tilmeldingsfrist

23. august 2019

 

Pris

Kr. 8.400

Klik her for yderligere oplysninger om betalings- og afbestillingsbetingelser

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134