Skulderen - det svære led

Formål og indhold

At øge deltagernes kendskab og færdigheder i f.t. lidelser i skulderen med deraf forbedret diagnostik, behandlingsplan og vejledning. Få den nyeste viden om træningsmetoder og kirurgiske tilbud.

 

Klinisk praksisorienteret kursus. Funktionel skulderanatomi og funktion vil blive genopfrisket.  Vi vil komme omkring de mest almindelige belastningsrelaterede og traumatiske skulderlidelser. Kursisten vil få forbedret sin undersøgelsesteknik, diagnostik og forslag til behandling, herunder blokadebehandlinger.

 

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, kliniske cases, videoer, demonstrationer og praktiske undersøgelsesteknikker i kliniske færdigheder.

 

Målgruppe

Praktiserende læger.

 

Undervisere

Bjørn Thorup, overlæge, ortopædkirurg

David Høyrup, fysioterapeut, cand.scient.san.

 

Kursusledere

Jørgen Buch Hagelskjær, alm. praktiserende læge

 

Tid

16. november 2020, Hindsgavl Slot - Middelfart

 

Tilmeldingsfrist

21. september 2020

 

Pris

Kr. 3.600


Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134