Seminar om Senfølger den 17. december 2019

På Hindsgavl Slot, Hindsgavl alle 7, 5500 Middelfart

 

De nationale senfølgecentre, Danish Comprehensive Cancer Center, Senfølgerforeningen og Kræftens Bekæmpelse inviterer repræsentanter fra de forskellige DMCG’er og andre aktører til et heldagsseminar om senfølger.

 

Seminaret har til formål at inspirere til øget forskningsmæssigt og klinisk samarbejde omkring senfølger. På seminaret vil der være diskussioner af, hvordan vi kan organisere en klinik for senfølger? Vi vil diskutere, hvem der har ansvaret for at behandle depression efter kræft? Og kan vi virkelig indføre en app, der kan hjælpe senfølgepatienter?

 

På seminaret vil vi også drøfte, hvad de nationale senfølgecentre bør forske i, og hvad er der brug for? Skal vi skabe nationale retningslinjer – eller er det for tidligt? Vi har brug for hjælp fra klinikerne, og derfor vil vi gerne afholde et møde, hvor vi kan diskutere nogle temaer sammen.

 

Seminaret er gratis. Udgifter forbundet med transport afholdes af den enkelte deltager.

 

 

 

 

 

 

Kræftens Bekæmpelse - Strandboulevarden 49 - 2100 - København Ø - 35257482 - lish@cancer.dk