Den døende patient (1 dag)

Den 29. april 2020

 

Egen læge er en nøgleperson i forhold til den døende patient - og de pårørende.

 

I forbindelse med svær sygdom er der ofte mange parter involveret: Sygehusafdelinger, kommunens hjemmepleje mm. Omsorgen for den døende er en kerneydelse i almen praksis. Vi møder patienten og de pårørende før, under og efter sygdomsforløbet. Vores indsats er ofte af afgørende betydning for forløbet.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at behandle døende patienter i eget hjem eller på plejehjem og til at samarbejde med pårørende samt regionale og kommunale samarbejdspartnere.

 

Med udgangspunkt i DSAM’s Palliationsvejledning gennemgår vi bl.a. følgende:

  • Egen læge som tovholder når alvorligt syge patienter ønsker at dø hjemme
  • Kunne starte det forberedende arbejde
  • Håndtere skift til basal lindring
  • Give sufficient smertebehandling
  • Håndtere dyspnø, angst og uro tilstande
  • Håndtere kvalme og opkastninger
  • Håndtere situationen når intet virker.

Kurset gennemføres som en kombination af katedral undervisning, gruppeundervisning, erfaringsudveksling og plenumdebat.

 

Program og deltagerliste vil blive fremsendt ca. 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Kursusleder

Jakob Olsen, alm. praktiserende læge

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Pris

Kr. 4.000

Incl. frokost og pausekaffe/brød. Evt. aftensmad og overnatning skal tilkøbes. 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 1 dags systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk