Praktiske oplysninger

 

Priser
Prisen for kurset dækker undervisning, kursusmateriale og forplejning i dagstimerne.

Under beskrivelserne af de individuelle kurser fremgår det, hvad der er inkluderet.

 

2-dages kurser

Kurserne er incl. overnatning/middag den første aften ved 2-dages kurserne.

Overnatning og middag kan ikke fravælges ved 2-dages kurserne, men giv meget gerne besked hvis du ikke deltager i middagen, da det bliver mere hyggeligt for de øvrige deltagere, hvis vi i forvejen ved hvor mange der spiser med.

 

1-dagskurser

Ekstra overnatning og middag kan tilkøbes ved 1-dags kurserne.

 

Betaling
Betaling af det/de valgte kurser skulle foretages i umiddelbar forlængelse af tilmeldingen på hjemmesiden. Betalingen foregår med betalingskort.

 

Tilmeldingsfrist
24. januar 2020

 

Afmelding
- Eventuel afmelding skal ske skriftligt til kurser.plo@dadl.dk inden den 8. januar 2020

- Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb (8. januar 2020) refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

- Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 14 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften (incl. administrationsgebyr)

- Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart vil den indbetalte kursusafgift ikke blive refunderet

- Al refundering foregår til dét betalingskort, der blev anvendt ved tilmelding/betaling.

 

Kursusændringer/aflysninger
Der tages forbehold for ændringer i programmet af såvel pris, tid, sted, indhold samt eventuelle trykfejl. Ved for få
tilmeldinger forbeholder vi os ret til at udskyde eller aflyse kurset.

 

Refusion

Du kan læse mere om dine muligheder for at søge refusion fra Fonden for Almen Praksis - læs mere her

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk