OK18 - KOL for praksispersonale (1 dag) - AFLYST
Mandag den 23. marts 2020

 

Med OK18 er almen praksis i endnu højere grad blevet krumtappen i KOL-behandlingen. Det forventes af læger og personale, at vi er pro-aktive i opsporingen af KOL- patienterne og i forhold til at fastholde især de skrøbelige patienter i forløb, der sigter på at bedre deres prognose og livskvalitet.

 

Personalet får flere selvstændige konsultationer, herunder planlægning af forløb samt udførelse og justering af behandling. Afhængig af uddannelse, kompetence og funktion i praksis, vil behovet for viden og opdatering være forskelligt.

 

En del af kurset gennemføres derfor i 3 temaer:

1. KOL - opsporing og spirometri

2. KOL - årssamtalen/årskontrollen for begyndere

3. KOL - årssamtalen/årskontrollen for øvede

 

Tema 1: KOL - opsporing og spirometri

 • Hvordan finder vi KOL-patienter?
 • Hvem skal testes?
 • Hvad er min rolle i opsporingen?
 • Hvordan udføres spirometri?
 • Spirometritolkning
 • Differentialdiagnoser
 • Tobaksophør – pædagogiske værktøjer og psykologiske faktorer
 • Rådgivning i kost og træning

Tema 2 og Tema 3: Årssamtalen/årskontrollen (begyndere og øvede)

 • KOL - årssamtalen/årskontrollen
 • Hvordan arbejder vi med mål, forløb og behandling?
 • Overblik og struktur – fraser /analysegrupper/tjeklister
 • Skrøbelige patienter
 • Multisygdom hos KOL-patienter
 • Samarbejde med kommune og KOL-amb.
 • Hvordan sikres supervision?

Forventninger til dig

I forbindelse med tilmeldingen melder du dig på det tema, som passer bedst til dit læringsbehov. På kursusdagen medbringes egen patienthistorie som du enten syntes er svær eller lærerig.

 

Program og deltagerliste vil blive fremsendt ca. 14 dage før kursusstart.

 

Form

Kurset bliver gennemført dels i fælles plenum (kl. 9.00-10.45) og dels opdelt i 4 sessioner efter emner (kl. 10.45-16.00)

 

Målgruppe

Praksispersonale, der forventes at skulle varetage selvstændige konsultationer med KOL-patienter med ukompliceret sygdom.

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Christian Heilmann, alment praktiserende læge

Lisa Piontek, sygeplejerske i almen praksis

 

Pris

Kr. 3.100

Incl. frokost og pausekaffe/brød. Evt. aftensmad og overnatning skal tilkøbes. 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 1 dags refusion for praksispersonale

 


 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk