Den ældre patient (1 dag)

Den 24. marts 2020

 

Den hastigt voksende gruppe af ældre, og dermed også ældre skrøbelige patienter medfører store udfordringer for det nære sundhedsvæsen – ikke mindst almen praksis. På dette kursus tager vi udgangspunkt i de svækkede ældre patienter.

 

Vi vil komme omkring ældre præget af multimorbiditet og følgende multimedicinering. Vi vil undervise i funktionstab og faldtendens, og vi vil også komme ind på kognitive vanskeligheder som demens og udredning af den konfuse/delirøse patient.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at udrede, håndtere og behandle den ældre patients sygdomme og problemstillinger i almen praksis.

 

På kurset vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Hvad karakteriserer den gamle svækkede patient?
  • Betydningen af funktionsevne vurdering
  • En differentieret tilgang til gruppen af gamle patienter i almen praksis
  • Konkrete strategier i forhold til multimedicinering
  • Konkrete strategier i forhold til udvalgte problemstillinger som fx fald, delir og demens

Kurset er vekslende mellem sygehistorier fra den “virkelige verden”, gruppearbejde samt "tavleundervisning" ved ekspert.

 

Vi forventer på dette kursus en høj grad af deltagerinvolvering.

 

Program og deltagerliste vil blive fremsendt ca. 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Kirsten Vinding, speciallæge i Intern medicin og geriatri

 

Kursusleder

Ane Jørgensen, alment praktiserende læge

 

Pris

Kr. 4.000

Incl. frokost og pausekaffe/brød. Evt. aftensmad og overnatning skal tilkøbes. 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 1 dags systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk