Velkommen til 4 dage med SE-kurser og OK18-kurser

Praktiserende læger

Nu har du igen mulighed for at gennemføre din systematiske efteruddannelse på to arrangementer i henholdsvis Helsingør eller Vejle. Her vil alle temaer i den systematiske efteruddannelse blive udbudt over et 3-dages forløb.

Du kan deltage 1, 2 eller 3 dage i de kurser, som er relevante for dig.

I den klassiske kursusform for systematisk efteruddannelse kan der vælges mellem følgende temaer (se fulde beskrivelser ved at klikke herunder eller se menupunkterne til venstre):

 

Den døende patient

Den ældre patient

Hverdagspsykiatri

Den tunge psykiatri

Den diagnostiske udfordring

Den svære pædiatri

Opdatering i børn og unge

Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet



Praksispersonale (OK-18-kurser)

Som noget nyt udbydes KOL og Type-2 diabetes for praksispersonalekurser (se fulde beskrivelser ved at klikke herunder eller se menupunkterne til venstre):

 

Type 2-diabetes for praksispersonale

KOL for praksispersonale

 

Denne hjemmeside gælder tilmelding til SE-Dagene på Marienlyst Hotel i Helsingør i april/maj 2019 (tilmeldingsfrist 05-04-2019).

Ønsker du at deltage i SE-Dagene på Munkebjerg Hotel i Vejle i marts 2019, skal du klikke her

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk