Praktiske oplysninger

 

Priser
Prisen for kurset dækker undervisning, kursusmateriale og forplejning i dagstimerne. Kurserne er incl. overnatning/middag ved 2-dages kurserne.

 

Ekstra overnatning og middag kan tilkøbes ved 1-dags kurserne.

Under beskrivelserne af de individuelle kurser fremgår det, hvad der er inkluderet.

 

Betaling
Betaling af det/de valgte kurser skulle foretages i umiddelbar forlængelse af tilmeldingen på hjemmesiden. Betalingen foregår med betalingskort.

 

Tilmeldingsfrist
14. januar 2019

 

Afmelding
- Eventuel afmelding skal ske skriftligt til kurser.plo@dadl.dk inden den 14. december 2018

- Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb (14. januar 2019) refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

- Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 14 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften (incl. administrationsgebyr)

- Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart vil den indbetalte kursusafgift ikke blive refunderet

- Al refundering foregår til dét betalingskort, der blev anvendt ved tilmelding/betaling.

 

Kursusændringer/aflysninger
Der tages forbehold for ændringer i programmet af såvel pris, tid, sted, indhold samt eventuelle trykfejl. Ved for få
tilmeldinger forbeholder vi os ret til at udskyde eller aflyse kurset.

 

Refusion

Du kan læse mere om dine muligheder for at søge refusion fra Fonden for Almen Praksis - læs mere her

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk