Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet (2 dage) Venteliste

Den 19. - 20. marts 2018

 

Kurset tager fat i, hvordan du håndterer patienten med en eller flere kroniske sygdomme, herunder diabetes mellitus, iskæmisk hjertesygdom, atrieflimmer, KOL og evt. andre helbredsrelaterede problemer. Kurset fokuserer på det kliniske arbejde inkl. polyfarmaci, men når omkring emner som behandlingsmål, håndtering og monitorering, opdatering af evidensbaseret viden og lidt om intern organisering.

 

Kommunikation og samarbejde er vigtige elementer, hvor du er tovholder for den multimorbide patient, herunder samarbejdet med kommunale og regionale instanser.

 

Formålet med kurset er at styrke dine evner til håndtering og behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i hvad kronisk sygdom og multisygdom er. Du kommer til at arbejde en del i grupper med dine kolleger omkring cases.

 

Program og deltagerliste vil blive fremsendt ca. 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter på området

 

Kursusledere

Thomas Drivsholm, alment praktiserende læge

Berit Lassen, alment praktiserende læge

 

Pris

Kr. 7.000 (internatkursus)

Incl. overnatning den 19.3 samt fuld forplejning begge dage (dog excl. middag den 20.3 som kan tilkøbes).

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 2 dages systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk