Opdatering i børn og unge i almen praksis (1 dag)

Den 21. marts 2019

 

Vi kommer ind på blandt andet atopi, allergi, astmatisk bronkitis, astma, høfeber, urininkontinens samt flere akutte tilstande såsom børn med feber, luftvejsinfektioner, meningitis, gastroenteritis og urinvejsinfektioner. Vi vil komme med forslag til implementering i egen arbejdsgange/praksis.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at håndtere, diagnosticere, behandle og visitere barnealderens sygdomme i almen praksis. Herunder hører kommunikation med børnefamilier og samarbejde med og visitation til kommune, speciallæger og sygehuse.

 

Program og deltagerliste vil blive fremsendt ca. 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Kursusleder

Mikkel Knudsen, alment praktiserende læge

 

Underviser

Birgitte Tusgaard Petersen, pædiater

 

Pris

Kr. 3.500

Incl. frokost og pausekaffe/brød. Evt. aftensmad og overnatning skal tilkøbes.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk