OK18 - Type 2-diabetes for praksispersonale (1 dag)

Den 21. marts 2019

 

Med OK18 er almen praksis i endnu højere grad blevet krumtappen i behandlingen af patienter med type 2-diabetes. Forventningerne til læger og praksispersonale er, at vi er pro-aktive i opsporingen af diabetespatienterne og i forhold til at fastholde især skrøbelige patienter i forløb, der sigter på at bedre deres prognose og livskvalitet.

 

Personalet er tiltænkt flere selvstændige konsultationer, herunder planlægning af forløb, udredning af komplikationsstatus samt udførelse og justering af behandling.

 

Afhængig af uddannelse, kompetenceniveau og funktion i praksis, vil behovet for viden og opdatering være forskelligt.

 

En del af kurset er gennemføres derfor i 4 temaer:

1. Diabetesopsporing og livsstil

2. Diabetes og årskonsultationen for begyndere – herunder teamarbejde

3. Diabetes og årssamtalen/årskontrollen for øvede

4. Farmakologisk behandling

 

Tema 1: Diabetesopsporing og livsstil

 • Hvordan finder vi diabetespatienter?
 • Hvem skal testes?
 • Hvordan følger vi op på patienter med og uden diabetes, som har en høj risiko for at udvikle hjerte-kar komplikationer?
 • Hvad er min rolle i opsporingen?
 • Livsstilsændringer – pædagogiske værktøjer og psykologiske faktorer 

Tema 2: Diabetes og årskonsultationen (herunder teamarbejde) for begyndere

Tema 3: Diabetes og årssamtalen/årskontrollen for øvede

 • Screening for sendiabetiske komplikationer
 • Behandling af sendiabetiske komplikationer
 • Hvordan arbejder vi med mål, forløb og behandling?
 • Skrøbelige patienter 

Tema 4: Farmakologisk behandling

 • Farmaka – prioritering
 • Hvornår behandles med lipidsænkende behandling, blodtryksmedicin og Magnyl?
 • Hvad er andet valg efter Metformin?
 • Hvordan indivualiseres behandlingen?
 • Polyfrmaci 

Forventninger til dig

I forbindelse med tilmeldingen melder du dig ind på den session, som passer bedst til dit læringsbehov. På kursusdagen medbringes egen patienthistorie, som du selv betragter som enten svær eller lærerig.

 

Form

Kurset bliver gennemført dels i fælles plenum (kl. 9.00-10.45) og dels opdelt i 4 sessioner efter emner (kl. 10.45-16.00)

 

Målgruppe

Praksispersonale som forventes at skulle varetage selvstændige konsultationer med diabetespatienter med ukompliceret sygdom.

 

Undervisere

Berit Lassen, alment praktiserende læge

Dorte Bjerre, konsultationssygeplejerske

Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske

 

Kursusledere

Thomas Drivsholm, alment praktiserende læge

Lene Jul, konsultationssygeplejerske

 

Pris

Kr. 3.100

Incl. frokost og pausekaffe/brød. Evt. aftensmad og overnatning skal tilkøbes. 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 1 dags refusion for praksispersonale

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk