Den svære pædiatri i almen praksis (2 dage) Venteliste
Den 19. - 20. marts 2019

 

Mange kontakter til den praktiserende læge drejer sig om børn. Faktisk har næsten 8 ud af 10 børn årligt kontakt med egen læge - og her er de forebyggende børneundersøgelser ikke indregnet! Derfor er det vigtigt, at vi som praktiserende læger er opdaterede inden for pædiatri.

 

Langt de fleste henvendelser handler om børn uden alvorlige eller sværere lidelser, men når det så bliver svært kan det blive rigtig svært.

 

Formålet med kurset er at opdatere din viden indenfor “den svære pædiatri”. Vi vil bl.a. diskutere symptomer fra mave, bevægeapparatet, urinveje og hovedpine. Barnet med psykisk sygdom, adfærdsforstyrrelser, funktionelle lidelser og trivselsproblemer – finder vi det? Hvornår underretter vi, og hvilke andre støttemuligheder har familierne? Hvordan er samarbejdet med kommunen, institutioner og sygehusene? Hvordan organiserer vi det i vores praksis? Kan praksispersonale hjælpe?

 

Efter kurset vil du være i stand til at diagnosticere, håndtere - og måske endda behandle - flere af barnealderens sværere sygdomme og være i stand til at foretage en god og korrekt visitation til speciallæge og hospital.

 

Program og deltagerliste vil blive fremsendt ca. 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Kursusledere

Joachim Nørmark, alment praktiserende læger

 

Undervisere

Rebekka Gudmunsson Perlick, Overlæge børne- og ungdomspsykiatrien, Thorshavn

Helle Andreasen, Socialrådgiver, Aalborg Universitetshospital

Søren Harving, Overlæge i ortopædkirurgi, Aalborg Universitetshospital

Søren Hagstrøm, Overlæge i pædiatri, Aalborg Universitetshospital

 

Pris

Kr. 7.000 (internatkursus)

Incl. overnatning den 19.3 samt fuld forplejning begge dage (dog excl. middag den 20.3 som kan tilkøbes).

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 2 dages systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk