Den diagnostiske udfordring i almen praksis (2 dage) Venteliste

Den 19. - 20. marts 2019

 

Diagnostik er en kompliceret proces. På mange niveauer foretager vi vurderinger af vores patienter. Er hun syg og har hun tabt sig lidt? Hvad viste de sidste blodprøver? Hvordan går det mon med hendes syge mand? Hvilken retning skal vi vælge og hvad ønsker hun selv?

 

Praktiserende læger bevæger sig i et symptomhav, hvor vi skal manøvrere og holde kursen. Hvordan færdes vi i dette symptomhav uden at drukne og miste overblikket? Målet er at gøre ”det gode” for patienten.

 

Formålet med kurset er overordnet gennem egen refleksion og gruppearbejder at styrke identifikation af alvorlig lidelse, udredning af uspecifikke symptomer og afklaring af komplekse bio-psyko-sociale problemstillinger med samtidig fokus på at undgå overdiagnosticering.

 

På dette 2-dages kursus vil vi med patienthistorier og oplæg til diskussioner komme ind på:

  • Diagnostik af alvorlig lidelse
  • Tolkning af laboratoriemedicin
  • Brug af billeddiagnostik
  • Etiske aspekter
  • Overdiagnosticering.

Der vil være diskussioner om hvordan, hvornår og hvorfor, vi vælger (eller fravælger) at gå ind i en udredning. Ikke alle patienter skal gennem et krævende udredningsforløb. Mange patienter har symptomer uden sygdom. Hvordan håndterer vi dem? Og hvor langt skal vi gå for at gavne patienterne (og samfundet) mest muligt?

 

Program og og deltagerliste vil blive fremsendt ca. 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Kursusleder

Lone Grønbæk og Pernille Lind, alment praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter inden for området

 

Pris

Kr. 7.000 (internatkursus)

Incl. overnatning den 19.3 samt fuld forplejning begge dage (dog excl. middag den 20.3 som kan tilkøbes).

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 2 dages systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk