Den ældre patient (1 dag)

Den 19. marts 2019

 

Den hastigt voksende gruppe af ældre, og dermed også ældre skrøbelige patienter medfører store udfordringer for det nære sundhedsvæsen – ikke mindst almen praksis. Udfordringerne er såvel faglige, som organisatoriske – i egen klinik og med eksterne samarbejdspartnere. På kurset tager vi udgangspunkt i svækkede ældre patienter præget af multimorbiditet og følgende multimedicinering, funktionstab med faldtendens, men også kognitive vanskeligheder fx udredning af den konfuse/delirøse patient. Diagnostik af depression og demens samt den palliative fase.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at udrede, håndtere og behandle den ældre patients sygdomme og problemstillinger i almen praksis.

 

På kurset vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Hvad karakteriserer den gamle svækkede patient?
  • Betydningen af funktionsevnevurdering
  • En differentieret tilgang til gruppen af gamle patienter i almen praksis
  • Konkrete strategier i forhold til multimedicinering
  • Konkrete strategier i forhold til udvalgte problemstillinger som fald, delir, demens, obstipation m.m.
  • Tilrettelæggelse af arbejdet med gamle i almen praksis, fx opsøgende hjemmebesøg - og opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning.

Kurset er bygget op omkring en række sygehistorier fra den “virkelige verden”, vekslende med diskussioner i plenum og konkret ny viden.

 

Program og deltagerliste vil blive fremsendt ca. 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Overlæge Kirsten Vinding, Aalborg Sygehus

 

Kursusleder

Ane Jørgensen, alment praktiserende læge

 

Pris

Kr. 3.500

Incl. frokost og pausekaffe/brød. Evt. aftensmad og overnatning skal tilkøbes. 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 1 dags systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * Tlf.: 3544 8126 * Cvr. 10526280 * www.plo-e.dk