Seminar

 

Gentænkning af partnerskaber i projekter

 

Onsdag 7. november kl. 12.00 - 16.30

Siemens, Borupvang 9, 2750 Ballerup

 

På dette seminar undersøger vi nye, innovative kontrakt- og samarbejdsformer, som på forskellige områder kan udfordre det klassiske kontraktparadigme, der alt for ofte handler om at skubbe risiko rundt og suboptimere sin egen business case.

 

Seminaret kombinerer teoretiske indlæg og casebaserede indlæg med aktiv involvering af deltagerne i korte workshops og diskussioner. Hvis der er basis for det, vil vi initiere fokusgrupper omkring de emner, der er mest interesse for. Vi forventer at fortsætte med samme tema også på næste seminar til foråret 2019.

 

Tilmelding senest 31.oktober

 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Projektledelse. Er du ikke medlem koster det kr. 2.200 ekskl. moms.

 

Seminaret er arrangeret i samarbejde med DPL, af netværket Rethinking Project Management, som er et praksisorienteret forskningsinitiativ, startet af Aarhus Universitet. Netværket vil nytænke ledelse af projekter i danske virksomheder og organisationer i tæt samarbejde mellem forskere, erhvervsliv og praksis.

 

 

Program

 

12.-12.30

Velkomst og let frokost

 

Alliance modeller i en dansk kontekst

v/Trine Fastrup Nielsen, BaneDanmark (Quality Manager, The Electrification Programme) og

Jørgen Bylov Andersen, advokat

 

Effektdrevet it-udvikling: En ramme for ”Gentænkning af partnerskaber”

v/Jesper Simonsen, professor, Roskilde Universitet

 

Pause

 

Alliancer i praksis – erfaringer fra UK

v/Djon Lind Andersen, direktør, Atkins

 

16.15

Opsamling og etablering af fokusgrupper

 

Udeblivelse på dagen og afmelding, som ikke er meddelt DPL senest 2 dage før, vil blive faktureret med kr. 750 ex. moms for medlemmer. For ikke-medlemmer gælder, at deltagerbeløbet ikke bliver refunderet.

  

 Tilbage til arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Projektledelse - Gydevang 39-41 - 3450 Allerød - tlf. 48 24 14 88 - arrangementer@danskprojektledelse.dk