Lægens relationskompetence

Har du lyst til at blive endnu bedre til at tackle dine udfordringer i patientkontakten? Undrer du dig nogle gange over, hvad der er på spil mellem dig og patienten? Bliver du stresset af visse patienttyper uden helt at vide hvorfor? Savner du nogle flere redskaber til dine terapeutiske samtaleforløb?

Har du lyst til at tilegne dig kommunikative kompetencer med henblik på at opnå en bedre patientkontakt og dermed forebygge stress? Hvis du kan svare ja til ovenstående, vil dette kursus være lige noget for dig.

 

Vi har som praktiserende læger typisk det biomedicinske fokus for øje i konsultationsrummet, og der kan være en tendens til, at vi glemmer den følelsesmæssige påvirkning, vi konstant udsættes for i patientkontakten. Vi bliver alle påvirket forskelligt af vores patienter, og det er derfor afgørende, at du både er bevidst om, hvordan du personligt bliver udfordret, og at du ved, hvordan du så vidt muligt kan undgå at blive uhensigtsmæssigt påvirket af patientkontakten, så konsultationen i videst mulig udstrækning bliver et behageligt og positivt møde for jer begge.

 

Formålet med kurset er at give dig en dybere indsigt i de psykologiske og relationelle dynamikker, som konstant udspiller sig mellem dig og dine patienter, og på den bagrund træne din evne til at skabe en bedre relation til dine patienter, så din egen trivsel kan øges i dit daglige arbejde.

 

Kurset tager afsæt den nyeste forskning inden for den neuroaffektive viden omkring nervesystemet, empati, mentaliserings-begrebet, emotionsteori og relationskompetencer, og du vil på den baggrund:

 

- få en dybere indsigt i, hvad der sker mellem dig og dine patienter på det psykologiske og relationelle

  niveau.

- få skærpet din opmærksomhed på, hvorfor du bliver stresset og frustreret af visse patienttyper, og

  vigtigst af alt lære, hvordan du kan bryde denne onde cirkel.

- blive bedre til at forstå og aflæse stemningstilstande hos dine patienter.

- konkret lære at udtrykke din empati med bevidsthed og formidle den aktivt og målrettet.

- få skærpet din opmærksomhed på dine individuelle udfordringer i kontakten til dine patienter.

- få styrket din evne til at varetage terapeutiske samtaleforløb.

 

Når du formår at kommunikere med en bevidsthed om både dine egne personlige udfordringer og de psykologiske og relationelle dynamikker, som udspiller sig i patientkontakten, optimerer du dine muligheder for at facilitere en patientkontakt, som trods en stram tidsramme bliver et effektivt, behandlingsorienteret og empatisk møde for jer begge. På længere sigt forebygger du desuden stress og følelsen af utilstrækkelighed, da du fremfor at opbygge følelsesmæssig uro, lærer at nedregulere både dig selv og dine patienter løbende, mens konsultationen pågår.

 

Patientrelationen er desuden særligt central i den terapeutiske samtale, og der vil derfor være et særskilt fokus på, hvordan du bedst muligt kan passe på både patienten og dig selv i forbindelse med terapeutiske samtaleforløb.

Kurset er et ”hands on”-træningskursus, hvor al indlæring foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og supervision af/perspektivering til deltagernes egne patient-cases. Du får således opmærksomhed på dine individuelle udfordringer i patientkontakten, og samtidig skærpet din viden og bevidsthed om, hvordan du med forholdsvis enkle kommunikative virkemidler kan påvirke konsultationen på en måde, som er befordrende for et effektivt, meningsfuldt og stressreducerende møde mellem dig og dine patienter.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 3 dages: Ialt 3 dage.

 

Målgruppe:

Praktiserende læger  

 

Undervisere

Lars Lundgaard Hansen, alment praktiserende læge

Bjarke Damm, ph.d. i interpersonel kommunikation, psykoterapeut, forsker

Henriette Boysen, jordemoder, psykoterapeut, supervisor

 

Kursusledelse

Lars Lundgaard Hansen, alment praktiserende læge
 

Tid & sted

22. - 24. maj 2019, Comwell Kongebrogården, Middelfart

Kurset er et internat og overnatning er includeret.

 

Tilmeldingsfrist

22. februar 2019

 

Pris

Kr. 11.700

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134