Dansk Tennis Forbunds refereekursus

Tilmelding

Tilmeld dig i god tid - og inden tilmeldingsfristen d. 19. september 2018 - hvis du vil sikre dig en plads!

 

Tilmeldingen er bindende. Du eller din klub hæfter for kursusgebyret. Såfremt du skulle blive forhindret i at deltage, kan du eller din klub finde en reserve, som overtager din plads.

 

DTF forbeholder sig ret til at aflyse kurser, såfremt der ikke er deltagere nok.

 

Information fra Dansk Tennis Forbund

Al information fra DTF til kursisterne foregår per mail.

 

Efter tilmeldingsfristen fremsendes de praktiske detaljer vedr. dit kursus.

 

Retningslinjer

Uddannelsen har følgende alderskriterier: 15 år.

 

Eksempel: Du skal fylde minimum 15 år i det kalenderår, hvori du ønsker at deltage på et refereekursus.

 

Pris

Kr. 625 pr. person pr. kursus.

 

Klubben kan søge tilskud hos kommunen

De fleste kommuner yder tilskud til klubbernes uddannelse af officials. Klubbens kasserer har som regel information om, hvordan der søges tilskud til kursusdeltagelsen samt beløbets størrelse.

 

Gennemført kursus

Efter hvert kursus modtager du et kursusbevis for at have gennemført kurset. Du må maksimalt have haft 15% fravær af det samlede timeantal.

 

Dansk Tennis Forbund - Idrættens Hus - 2605 - Brøndby - 43262660 - dtf@tennis.dk