Psykiatri og rationel psykofarmakologi AFLYST

Udbuddet af psykofarmaka er øget betragteligt de seneste 10 år. Specialisterne og mediernes udmeldinger kan være forvirrende med meldinger som, at almen praksis udskriver for meget medicin til den forkerte patient, hvorimod den rigtige patient ikke er ordentlig diagnosticeret og får for lidt? Er nye psykofarmaka meget bedre? Er virkningen af demensmedicinfor ringe i forhold til pris?

 

Kurset vil give en opdatering i psykiatri og rationel psykofarmakologi med fokus på diagnostik og behandling af: ADHD, børn og voksne, affektive sindslidelser, angst, søvnforstyrrelser, psykoser, de 5 D`er hos gamle (demens-delir-depression-drog-druk). Du bliver træfsikker i håndtering, tidlig opsporing, de diagnostiske tests, behandling og opfølgning.

 

På kurset gennemgås de mest almindelige psykiatriske patienter fra vugge til grav, som du møder i din praksis. På kurset ser vi blandt andet på brugen af ekg’et i psykiatrien, det metaboliske syndrom i psykiatrien, underretning i børne-unge-psykiatrien og den gode henvisning.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 3 dages refusion samt 2 dage under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 5 dage.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området.

 

Kursusledere

Ane Jørgensen, alm. praktiserede læge

Henrik Prinds Rasmussen, alm. praktiserende læge

 

Tid & sted

1. - 8. november 2020

La Gomera, Spanien

 

Tilmeldingsfrist

1. maj 2020

 

Pris

Kr. 15.200,- + rejse og ophold på ca. kr. 12.000,-PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134