Psykiske lidelser - når sindet smerter

Fylder patienter med psykiske lidelser også meget i din praksis?

 

På dette kursus vil der være mulighed for at blive opdateret inden for depression, bipolær lidelse og psykoser. Desuden vil vi diskutere de udfordringer vi har med misbrugende, sårbare og de socialt marginaliserede patienter. Vi vil også beskæftige os med de patienter, der ofte finder vej til vore konsultationer: De personlighedsforstyrrede, kriseramte, stressede og angste, foruden dem, der lider af OCD.

 

Vi tilstræber deltageraktiverende undervisning med udgangspunkt i den daglige, kliniske virkelighed via cases. Film og litteratur vil også indgå som illustrationer.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at håndtere patienter med psykiske lidelser.

 

 

Målgruppe:

Praktiserende læger  

 

Undervisere

Rie Lambæk Mikkelsen, overlæge

Clas Winding, overlæge, psykiater

Christel Arpe-Møller, psykolog

Pia Glyngdal, speciallæge

Nana Nørgaard, psykolog

 

Kursusledelse

Berit Enggaard Kaae, alment praktiserende læge

Lene Agersnap, alment praktiserende læge
 

Tid & sted

17. - 19. marts 2020, Comwell Kongebrogården, Middelfart

Kurset er et internat og overnatning er includeret.

 

Tilmeldingsfrist

3. februar 2020

 

Pris

Kr. 10.800

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134