Psykiske lidelser, når sindet smerter

Fylder patienter med psykiske lidelser også meget i din praksis?

 

På dette kursus vil der være mulighed for at blive opdateret inden for depression, bipolær lidelse og psykoser. Desuden vil vi diskutere de udfordringer vi har med misbrugende, sårbare og de socialt marginaliserede patienter. Vi vil også beskæftige os med de patienter, der ofte finder vej til vore konsultationer: De personlighedsforstyrrede, kriseramte, stressede og angste, foruden dem, der lider af OCD.

 

Vi tilstræber deltageraktiverende undervisning med udgangspunkt i den daglige, kliniske virkelighed via cases. Film og litteratur vil også indgå som illustrationer.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at håndtere patienter med psykiske lidelser.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dage under aftalen for systematisk efteruddannelse samt 1 dag alm. refusion: Ialt 3 dage.

 

Målgruppe:

Praktiserende læger  

 

Undervisere

Rie Lambæk Mikkelsen, overlæge

Clas Winding, overlæge, psykiater

Christel Arpe-Møller, psykolog

Pia Glyngdal, speciallæge

Nana Nørgaard, psykolog

 

Kursusledelse

Berit Enggaard Kaae, alment praktiserende læge

Lene Agersnap, alment praktiserende læge
 

Tid & sted

10. - 12. september 2019

Comwell Kongebrogården, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist

28. juni 2019

 

Pris

Kr. 10.300

 

Godkendelse

Godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse og 1 dags selvvalgt efteruddannelse: I alt 3 dage.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134