Psykiatri for sekretærer - oktober 2017 FULDTEGNET

Dette kursus er fuldtegnet og det er ikke længere muligt at tilmelde sig

Som sekretær, og den der sidder i forreste linje i lægeklinikken, er det vigtigt at have en opdateret viden om psykiatriske lidelser, deres symptomer og behandling.

Hvad er vigtigt at spørge ind til når patienten henvender sig? Er der medicin du skal være særlig opmærksom på når recepter genudskrives? Er der patienter med psykiske symptomer, som skal vurderes akut og hvem kan vente? Og hvad med den opfarende patient, der kan være svær at tackle eller den glemsomme?

 

Formålet med kurset er at du får viden om de mest almindelige psykiatriske diagnoser i almen praksis. Dette sikrer at patienten bliver bedst muligt hjulpet, samt at du føler dig bedre fagligt klædt på til opgaven, til gavn for hele praksis.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om følgende diagnoser:

  • Misbrug
  • Psykoser
  • Depression
  • Bipolar sygdom
  • Angst
  • ADHD
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Demens

Vi forventer, at du har nogle års erfaring og har stået med flere problemstillinger med en psykisk syg patient, der gav anledning til faglig refleksion.

 

For at opnå det bedste udbytte af kurset vil det være en fordel, hvis du gør dig overvejelser om, hvilken viden du ønsker at tage med fra kurset. Send gerne kursuslederen dine ønsker om dette senest en uge før kursusstart.

 

Kurset gennemføres som katedral undervisning med aktiv deltagelse og spørgsmål til underviser og medkursister. Ved gennemgang af sygdommene taler vi om både opsporing og behandling af de enkelte diagnoser. Vi vil arbejde med cases og erfaringsudveksling i plenum.

 

Målgruppe

Sekretærer eller praksispersonale der varetager sekretærfunktionen i almen praksis.

 

Underviser

Kaj Sparle Christensen, Praktiserende læge, Lektor og PhD

 

Kursusleder

Joan Kudahl Buchholtz, Konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

3. oktober 2017, Comwell Aarhus

Kurset afholdes fra kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

1. september 2017

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.
Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk