Protreptik, samtalepraksis og handlekraft

Lægens rolle er umådelig vigtig i det ultramoderne samfund. Gennem lægen møder patienten ”systemet” men også et medmenneske, der kan gribe afgørende ind. Det er derfor altafgørende, hvordan lægen forstår og taler til patienten og dette er en direkte funktion af lægens forhold til sig selv.

 

Med protreptisk tilgang og transformative samtaler kan du hjælpe dine patienter med at kigge indad, at tale rigtigt, vigtigt og vægtigt med sig selv og dermed opnå en væsentlig kraftfuldhed med samtidig bevarelse og respekt for det sårbare.

 

Det hjælper kurset dig med at forstå og måske endda selv opnå. Du vil få redskaber, der vil udvikle din evne til dette i samspil med underviserne og andre kursister.

 

Formålet med kurset er, at du lærer  

 • at værdsætte de værdier, der oprindeligt førte dig til valget af profession: Helbredelse, lindring, omsorg, indlevende forståelse og den terapeutiske tilskyndelse til patienten om at tage vare på sig selv. Heri ligger godhed og retfærdighedssans som centrum
 • at erkende, hvordan du bedst formår at møde patienten, dér, hvor denne står, dvs. du lærer at udtrykke dit værdigrundlag med kommunikativ overbevisning og vægt.
 • at være bevidst på de værdier og kriterier, hvorudfra du bedømmer patienten
 • at afkode patientens eget værdigrundlag og agere på denne baggrund
 • at tilskynde patienten til at fortælle den mest sande og den mest fremtidsrettede historie om sig selv
 • at udvikle en forståelse af begivenheden som centrum i en fælles ”midte” tegnet af de fælles, eksistentielle vilkår, hvor du som læge er rede til at dele livserfaring med patienten, og netop ”tale fra midten”
 • at blive udrustet til at kunne komme i dialog med selv de mest vanskelige patienter
 • at fastholde en refleksiv forståelse af din egen måde at tænke, føle og handle på ved at kunne analysere virkningerne af dine handlinger på patienten
 • at optimere din handlekraft
 • at styrke og raffinere ”phrónesis”, din dømmekraft, gennem en mere værdiorienteret brug af din erfaring
 • at forøge din dialogiske varsomhed, nænsomhed og begivenhedssans

Undervisningsform

Hverken protreptik eller transformative dialoger kan læres alene gennem teori. Arbejdsformen kræver derfor demonstration gennem tomands samtaler i plenum, gennem deltagernes egen anvendelse af disse værdifokuserede og refleksive dialoger, parvis eller i grupper. Undervisningen er derfor en blanding mellem oplæg fra kursusunderviserne og forskellige øvelser og samtaleformer.

Der vil indgå korte sessioner med meditation. Du tilbydes en personlig, privat samtale under kurset med én af underviserne

 

Baggrund

Baggrunden for kurset er behovet for at øge evnen til at handle kraftigt med respekt for det sårbare ud fra egen indsigt.

 

Protreptik betyder ”at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv”, altså mod de basisværdier, de normer, idealer, drømme og ideer, der har været indgangen til og grundlaget for dets identitet. I den protreptiske samtale ansporer og opmuntres den anden til at tage sin egen indre dialog alvorligt med henblik på både at forankre sig i sine værdier og forvandle sit liv i egne billeder. Afgørende i forløbet er her ubesmykket at du kan og tør erkende hvad du gør, således at du kan have maksimal kontrol over det, du vil gøre. Denne kontrol er kun mulig, når du har et afklaret forhold til den måde, hvorpå du taler. På denne baggrund kan du forstå dine patienter og gennem etisk fantasi forme det, du siger og udtrykker med nærvær, autenticitet og integritet som mål.

 

Målgruppe

20 Praktiserende læger

Der er ikke mulighed for at tage ledsagere med på kurset.

 

Undervisere

Ole Fogh Kirkeby, filosof, mag.art., dr.phil. professor emeritus i ledelsesfilosofi, forfatter, foredragsholder, konsulent herunder for organisationer, supervisor for adm. overlæger, afd.sygeplejersker og praktiserende læger.

Reinhard Stelter, erfaren underviser, forsker, leder og foredragsholder indenfor psykologi, coaching, læring, udvikling, ledelse og livsstilsændringer. Han var en af de første i Danmark, som beskæftigede sig med ”coaching” og har skrevet flere bøger, senest med mere fokus på ”professionelle, frugtbare  transformative dialoger”.

 

Kursusledere

Anette Skov, praktiserende læge

 

Tid & sted

13. - 20. september 2020, Portugal

 

Tilmeldingsfrist

13. marts 2020

 

Pris

Kr. 18.400 + rejse og ophold. Pris på rejse/ophold 18.160 til rejsebureau - kurset er med fuldpension.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134