Program for dagen

 

Programmet gør dig klogere på, hvordan du kan arbejde med præcisionsjordbrug i praksis.

 

Download programmet i pdf-format HER.

 

 

 

Kl. 9.30

 

 

Kl. 10.00

 

Kl. 10.30

ANKOMST OG REGISTRERING

KAFFE OG RUNDSTYKKER

 

VELKOMST VED LANDBRUGSSTYRELSEN OG MILJØSTYRELSEN

 

ÅBNINGSINDLÆG

 

Hvordan hænger hvededystens 13 tons/ha sammen med præcisionsjordbrug, og hvordan integreres det i fremtidens bæredygtige planteproduktion? Jesper Juul Ulnitz, YARA

 

 

Kl. 11.00

UDBREDELSE AF PRÆCISIONSJORDBRUG I DANMARK

 

Udbredelsen af præcisionsjordbrug i Danmark ved Martin Lundø, Danmarks Statistik

 

Gradueret vækstregulering i vinterhvede afprøvet i OnFarmPLUS forsøg fra partnerskab om præcisionssprøjtning (PPS) ved Thomas Nitschke Teknologisk Institut

 

Kortlægning af ukrudtsintensitet – typisk variabilitet (PPS) ved Jens Erik Jensen, SEGES

 

Fastsættelse af kvælstofbehov på mark og positionsniveau – hvad siger nye forsøg? – Pilotprojektordningen om præcisionslandbrug (PPO) ved Leif Knudsen, SEGES

 

Miljøeffektberegninger ved præcisionsgødskning (PPO) ved Michael Nørremark et al., Aarhus Universitet

 

 
Kl. 12.30

FROKOST

 

 
Kl. 13.30

PRAKTISKE INFORMATIONER VED AARHUS UNIVERSITET OG SEGES

 

 
Kl. 13.40

OPLÆG I MINDRE GRUPPER

 

Post A: Brug af kamerateknologi og beslutningsstøttesystemet IPMWise for ukrudtsbekæmpelse i afgrøder samt sensorer for ukrudtsbekæmpelse i stub ved Birger Hartmann, Datalogisk og Torben Nørremark, Teknologisk Institut.


Post B: Sprøjte med to tanke og dosering for variabel tildeling af vækstregulering og svampebekæmpelse i samme arbejdsgang ved Finn Søndergaard fra Brdr. Toft, Torben Thorsen fra Thorsen-Teknik og Rita Hørfarter fra SEGES.


Post C: Erfaringer fra pilotprojektordningen om præcisionslandbrug: udarbejdelse af variabel gødningstildeling og dynamisk gødningsplanlægning. Teknikken til præcisionsjordbrug. Hvor ligger gevinsten? ved Morten Steg, LandboSyd og Christian Lorentzen, deltager i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug.


Post D: Case: Bedre udnyttelse af husdyrgødning. Erfaringer fra den tekniske rådgivning og anvendeligheden af logfiler ved Jens Peder Pedersen, SAGRO, Niels Rasmussen, GeoTeam og Henning Sjørslev, SEGES.

 

 
Kl. 15.30

NETVÆRK, KAFFE OG KAGE

Faglige rum ved posterne - søg vejledning ved specialisterne, stil spørgsmål til indlægsholdere og bliv klogere på præcisionsjordbrug

 

 
Kl. 16.30 SEMINARET SLUTTER  

 

 


Har du spørgsmål til Seminar om præcisionsjordbrug i praksis?
Vi sidder klar på mail og telefon til at svare på dine spørgsmål.

 

Har du spørgsmål til tilmeldingen? Så kontakt Merethe Egelund Olsen, SEGES Akademi på mail meo@seges.dk eller tlf. 8740 5426.
Har du spørgsmål til programmet? Så kontakt Anna Marie Thierry, SEGES Planteinnovation på mail amth@seges.dk eller 8740 5160.

 

 

SEGES - Agro Food Park 15 - 8200 - Aarhus N - 87405426 - meo@seges.dk